logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Nejdek dům čp. 238

Nejdek - dům čp. 128

Informace

Navštíveno: 17. 5. 2017

Historie: Tato budova bývalého okresního soudu byla vystavena do půdorysu písmena L na přelomu 18. a 19. století v civilní architektuře. Na tomto domě je do současnosti zachované klasicistní severní vězeňské křídlo, kde jsou zachovány kobky. Zde si dovolím citovat popis:

"Jednopatrový nárožní dům s hlavním průčelím otevírajícím se do náměstí. Toto průčelí hlavní budovy je pětiosé s umístěným hlavním vstupem v první ose z leva. Okna hlavního průčelí druhého nadzemního podlaží jsou zasazena do štukových profilovaných šambrán, pod nimiž probíhá patrová římsa. Na hlavní římsu dosedá sedlová střecha prolomená vikýřem ze strany dvorního traktu objektu. Základní rozvrh dispozice půdorysu objektu tvoří tvar písmene L, kde jeho delší rameno představuje severní, později přistavěné křídlo objektu (otevírající se do postranní uličky , je prolomené řadou oken a vymezuje dvorní trakt ve tvaru obdélníku. Vstupní chodba je zaklenuta pruskou klenbou dosedající na vyztužující pasy a vyúsťuje do dvorní části objektu. Nad tímto vyústěním je v patrové části umístěna pavlač nesená mohutnými kamennými krakorci. Prostory v přízemí hlavní budovy jsou zaklenuty taktéž pruským typem klenby, v patrové části jsou již stavebně pozměněné, plochostropé. Přistavěné severní křídlo objektu má šnekového schodiště , pomocí něhož se vstupuje do patrové části křídla. Jak jeho přízemí, tak i v části patrové jsou umístěny kobky, jejichž vstupy jsou orámovány kamenným ostěním s původními dveřmi s okénky a kováním."

Zdroj: http://www.pamatkovykatalog.cz/?element=15299791&sequence=13&mode=fulltext®ion%5B0%5D=Karlovarsk%C3%BD+kraj&county%5B0%5D=Karlovy+Vary&municipality%5B0%5D=Nejdek&order=relevance%3Adesc&action=element&presenter=ElementsResults

Dojmy: Původně okresní soud, škoda že se nejde podívat dovnitř do kobek.

Mapa

Fotografie

×