logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Nejdek sloup se sousoším Nejsvětější Trojice zámek Nejdek

Nejdek - socha sv. Jana Nepomuckého

Informace

Navštíveno: 17. 5. 2017

Historie: Tuto barokní pískovcovou sochu nechalo zřídit město Nejdek v roce 1710 od neznámého autora. Zde si dovolím citovat popis sochy:

"Barokní pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého na pískovcovém podstavci. Vrcholová figurální plastika v životní velikosti, komponovaná čelně k divákovi, představuje světce s klasickými atributy jako kněze v kanovnickém rouchu klerice, rochetě a v almuci a s biretem na hlavě, kolem které má na poničeném železném rámu umístěno pět hvězd. V levé ruce drží světec kříž s plastikou Ukřižovaného Ježíše Krista, který si pravou rukou podpírá na prsou. Socha je postavena na nízké profilované hranolové podestě. Na přední straně podesty bývala v minulosti instalována, dnes již vylomená železná konzole pro zavěšení lucerny. Vrcholová plastika je umístěna na vrcholu hranolového pískovcového podstavce s horní vynesenou profilovanou krycí deskou a profilovanou patkou. Stěny podstavce jsou zdobeny vysekanými obdélnými rámci s projmutými rohy. Na přední straně podstavce je vysekán latinský věnovací nápis s chronogramem se stopami černé barvy: „neIDek pro tVo honore hanC effIgIeM ponIt sanCte Ioannes die 8 9bris 1710“ (Nejdek pro tvou poctu tuto sochu staví, svatý Jane, dne 8. listopadu 1710). Chronogram na rok 1710 je sestaven z písmen I+D+V+C+I+I+M+I+C+I = 1710. Spodní část podstavce je tvořena profilovaným hranolovým soklem. Na přední straně soklu je vysekán nápis: „S.V.B. P : I : I : L.“. Podstavec je postaven na třech stupních složených z žulových kvádrů, spojených železnými kramlemi. Horní stupeň nese profilaci."

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/nejdek-socha-sv-jana-nepomuckeho

Dojmy: Udržovaná a pěkně zdobená socha. Pro mě byl již většina textu nečitelný.

Mapa

Fotografie

×