logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Nejdek sloup se sochou sv. Archanděla Michaela socha sv. Jana Nepomuckého

Nejdek - sloup se sousoším Nejsvětější Trojice

Informace

Navštíveno: 17. 5. 2017

Historie: Tento barokní sloup byl vztyčen v roce 1715 a byl vytvořen A. G. Pöhnerem. Zde si dovolím citovat popis tohoto sloupu:

„Na hladkém hranolovém podstavci s římsou, zaobleném na přední straně monogramem IHS, stojí vysoký toskánský sloup z pískovce, zakončený skupinou Nejsvětější Trojice. U paty frontálně sedící postavy Boha Otce, která má na hlavě tiáru a v rukou plasticky zobrazené mrtvé tělo Krista, se nachází Duch Svatý s rozepjatými křídly. Tato figurální kompozice je také vytvořena z pískovce.“

Zdroj: http://www.pamatkovykatalog.cz/?element=14485995&sequence=11&mode=fulltext®ion%5B0%5D=Karlovarsk%C3%BD+kraj&county%5B0%5D=Karlovy+Vary&municipality%5B0%5D=Nejdek&order=relevance%3Adesc&action=element&presenter=ElementsResults

Dojmy: Pěkně udržovaná plastika, i když držadlo na lucernu vypadá celkem komicky.

Mapa

Fotografie

×