logo prehis.cz Cestování okres Cheb Tuřany Úšovice

Úbočí

Informace

Navštíveno: 13. 3. 2019

Historie: Úbočí, známé také jako Amonsgrün v němčině, je malebná vesnice, která se nachází asi 2 km severovýchodně od Dolního Žandova. Její historie sahá až do roku 1360, kdy byla součástí majetku rodu Leuchtenbergů. Tento rod ji později dal jako léno pánům z Kynžvartu, kteří ji drželi až do roku 1373. Poté ji zakoupil Borso z Rýzmburka a nechal přestavět místní tvrz na hrad.

V srpnu 1452 byla vesnice spolu s hradem vypleněna vojskem z Chebu. Před bitvou na Bílé Hoře bylo toto malé panství v držení Kryštofa Henrycha z Cedvic. Po jeho smrti v roce 1624 byl majetek předán rodu Metternichů. Z berní ruly z roku 1654 víme, že vesnice patřila Lotharu Metternichovi a sloužila jako samostatné panství.

V průběhu 17. století byla historie vesnice poněkud nejasná. Některé zdroje uvádějí, že patřila k panství Kynžvart, jiné že patřila k panství Kynšperk a dokonce i že byla lénem města Loket. Je možné, že v tomto období byla vesnice nějak rozdělena nebo že se její majitelé často střídali.

Nicméně v roce 1709 tuto vesnici zakoupil Filip Adolf Metternich a definitivně ji připojil k panství Kynžvart. Vesnice pak zůstala součástí Kynžvartského panství až do zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století, kdy se stala součástí obce Žandov. Zde zůstala až do roku 1880, kdy se stala samostatnou obcí.

Svou samostatnost si ves udržela až do roku 1961, kdy se stala součástí obce Dolní Žandov, kam spadá dodnes. Podle sčítání lidu z roku 2011 zde žije celkem 61 obyvatel.

Takže to je stručný přehled historie a současnosti vesnice Úbočí. Je to fascinující příběh o tom, jak se vesnice vyvíjela a měnila v průběhu staletí.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Abo%C4%8D%C3%AD_(Doln%C3%AD_%C5%BDandov)

Zdroj: https://www.hamelika.cz/?cz_uboci-(amonsgrun),410

Dojmy: Menší vesnice, kde je mnoho zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

hrad Boršengrýn v Úbočí
kaple sv. Kříže v Úbočí
kaplička v Úbočí
krucifix v Úbočí
pomník obětem 1. světové války v Úbočí
smírčí kříž 0919 v Úbočí
škola v Úbočí
židovský hřbitov v Úbočí