logo prehis.cz Cestování okres Cheb Úbočí Krucifix smírčí kříž 0919

Úbočí - pomník obětem 1. světové války

Informace

Navštíveno: 13. 3. 2019

Historie: V malebné vesnici Úbočí, která je zasazena do srdce naší země, stojí pomník. Tento pomník není jen obyčejným kamenem, ale symbolem vzpomínky a úcty. Byl vytvořen jako pocta mužům z Úbočí, kteří položili své životy v první světové válce.

Přestože autor tohoto pomníku zůstává neznámý, jeho dílo mluví za sebe. Pomník byl slavnostně odhalen někdy v období 20. nebo 30. let 20. století, což byla doba, kdy se národ snažil vyrovnat se s následky války.

Nicméně, po druhé světové válce a následném odsunu německého obyvatelstva, tento pomník začal upadat do zapomnění. Bez péče a údržby byl pomník vystaven zubu času a dokonce i úmyslnému ničení. Dvě černé skleněné pamětní desky, které kdysi zdobily jeho povrch, byly zničeny, stejně jako litinový kříž, který kdysi hrdě stál na vrcholu tohoto pomníku.

Tento příběh je připomínkou toho, jak důležité je udržovat naše historické památky a chránit je před zapomněním. Každý pomník, každý kámen, každý nápis nese příběh, který si zaslouží být vyprávěn a připomínán.

Zdroj: https://www.hamelika.cz/?cz_uboci-(amonsgrun),410

Dojmy: Bohužel jsem o tomto pomníku nenašel více informací.

Mapa

Fotografie

pomník obětem 1. světové války v Úbočí
pomník obětem 1. světové války v Úbočí
pomník obětem 1. světové války v Úbočí
×