logo prehis.cz Cestování okres Cheb Úbočí Škola

Úbočí - židovský hřbitov

Informace

Navštíveno: 13. 3. 2019

Historie: V malebné vesnici Úbočí, ukryté pod stínem bývalého hradu Borgešýn, se nachází tajemství, které sahá až do středověku. Toto tajemství je židovské osídlení, které zde vzniklo a poprvé bylo písemně doloženo v roce 1830. V té době se pod hradem rozkládalo malé židovské městečko, které v průběhu 19. století vybudovalo svou synagogu a založilo hřbitov.

Hřbitov, který je dodnes zachován, je domovem pro 71 náhrobků, z nichž nejstarší pochází z roku 1834 a nejmladší z roku 1903. Náhrobky jsou různé - některé jsou pozdně barokní, zatímco jiné nesou znaky moderny.

Nicméně, osud zdejší komunity byl zapečetěn tragickým dnem - 29. května 1889. V tento den vyhořela synagoga i židovské městečko, což způsobilo postupný úpadek komunity až do jejího zániku v roce 1897.

Dnes je tento hřbitov jedinou památkou na židovské osídlení v Úbočí. Během druhé světové války byly hroby pravděpodobně úmyslně poškozovány a vyvráceny, ale v roce 2005 byl hřbitov opraven a náhrobky byly vztyčeny zpět na svá místa. A tak, i přes všechny nástrahy historie, tento hřbitov stále připomíná dávnou komunitu, která zde kdysi žila.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/zidovsky-hrbitov-12584195

Zdroj: https://www.hamelika.cz/?cz_uboci-(amonsgrun),410

Dojmy: Kupodivu celkem dobře zachovaný židovský hřbitov.

Mapa

Fotografie

židovský hřbitov v Úbočí
židovský hřbitov v Úbočí
židovský hřbitov v Úbočí
židovský hřbitov v Úbočí
židovský hřbitov v Úbočí
židovský hřbitov v Úbočí
židovský hřbitov v Úbočí
židovský hřbitov v Úbočí
židovský hřbitov v Úbočí
židovský hřbitov v Úbočí
×