logo prehis.cz Cestování okres Cheb Úbočí hrad Boršengrýn kapička

Úbočí - kaple sv. Kříže

Informace

Navštíveno: 13. 3. 2019

Historie: V malebné vesnici Úbočí, která je známá svými historickými památkami, se nachází fascinující příběh o vývoji místních kaplí. První kaple ve vsi nebyla tím, co dnes vidíme v centru vesnice. Byla to skromná dřevěná stavba na Křížovém vrchu, gotický kostelík, který byl poprvé zmiňován již v 15. století.

Tato kaple byla poutním místem a v průběhu 2. poloviny 15. století zde byla umístěna pozdně gotická vyřezávaná socha sv. Volfganga. První zaznamenaná bohoslužba se konala v roce 1649. Avšak s postupem času dřevěný kostelík začal chátrat.

Tehdejší majitel panství, kníže Filip Metternich, se rozhodl postavit novou kapli. V roce 1700 byl původní dřevěný kostelík stržen a na jeho místě byla vystavěna nová, tentokrát kamenná, barokní kaple. Bohoslužby se zde konaly až do roku 1780.

S časem však i tato barokní kaple začala chátrat a bylo rozhodnuto o výstavbě nové kaple, tentokrát v centru vsi. Tato současná kaple byla postavena v 19. století a část inventáře, včetně gotické sochy, byla přenesena z původní kaple. Původní kaple se postupem času rozpadla.

Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestala být kaple udržována a začala chátrat. V 80. a 90. letech však prošla celkovou opravou a v roce 1999 byla znovu vysvěcena. Dnes tato kaple stojí jako symbol historie a vytrvalosti vesnice Úbočí.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/kaple-sv-krize-19518305

Zdroj: https://www.hamelika.cz/?cz_uboci-(amonsgrun),410

Dojmy: Velká kaple se zvonicí, zajímalo by mě jestli se dochovala ona socha.

Mapa

Fotografie

kaple sv. Kříže v Úbočí
kaple sv. Kříže v Úbočí
kaple sv. Kříže v Úbočí
kaple sv. Kříže v Úbočí
×