logo prehis.cz Cestování okres Cheb Úbočí kaple sv. Kříže

Úbočí - hrad Boršegrýn

Informace

Navštíveno: 13. 3. 2019

Historie: Původně na tomto místě se nacházela tvrz, kterou vlastnili Englhart a Albert z Kynžvartu. Jelikož ale tito dva muži dělali ze svého Kynžvartského hradu loupeživé nájezdy, tak se král rozhodl a vyslal královské vojsko a Kynžvartský hrad zničil. Tím se z této tvrze stalo nové sídlo tohoto rodu. Následně se dozvídáme že v roce 1360 vlastnil zdejší tvrz Albrecht Nothaft, jehož potomci prodali tvrz se vsí roku 1373 Boreši z Oseka. Již sne 16. září 1374 získal Boreš povolení od krále Karla IV. Povolení vystavět hrad na místě původní tvrze. Tak se také stalo a již v roce 1380 byl hrad dokončen a pojmenován právě po Boreši a to Boršengrýn. Hrad byl vystavěn jako celkem velké sídlo, kde z jihu byl hluboký příkop s valem, na které navazovalo předhradí. Následně následoval druhý mohutný příkop, přes který byl položený padací most a až na protější skále tohoto předhradí se nacházela obytná věž. V roce 1395 získal tento hrad Hycník Pluh z Rabštejna, který tento hrad vyměnil za hrad Orlík nad Vltavou. Hycník získal již v roce 1396 získal Hycník povolení od krále ke znovuvybudování hradu v Kynžvartu, který dokončený prodal v roce 1400 Janu z Leuchtenbergu. Díky tomuto kroku začal význam hradu Boršengrýn upadat a začal být projímán jako manství. V roce 1426 zde sídlil jistý Mikuláš Fras, který zde byl jistě až do roku 1437. Následně byl hrad prodán Valdenroderovi, který jej prodal v roce 1450 Bedřichu z Faliče. V roce 1452 pak zakoupil hrad Boršengrýn Jindřich z Plavna, který zde usadil jako hejtmana Hanuše Eldmana. Celý prodej se ale nepovedl jak měl, a tak vznikl mezi Jindřichem z Plavna a Bedřichem z Fališe v červenci roku 1452 spor o poddané. Tento spor vyústil v to že pán z Plavna vyhlásil menší válku městu Cheb, a tak se Chebští měšťané rozhodli a v srpnu roku 1452 vytáhli se starými kanony na hrad. Osm dní byl tento hrad obléhán, až nakonec byl hrad dobyt a zbořen. Tím se dostalo toto malé panství opět do rukou majitele Kynžvartu. Postupem času se na tento hrad zapomnělo a skrze vnitřní příkop, který odděloval obytnou věž od předhradí s padacím moste, byla proražena širší rokle, kterou nyní vede silnice. Samotné zbytky hradu byly v 19. století použity na výstavbu dnes již neexistujícího poplužního dvora. Nakonec zkázu hradu završila v průběhu 2. poloviny 20. století zahrádkářská kolonie, která byla vystavěna v prostorech předhradí a hradu. Dodnes se tak zachovali jen některé valy a příkopy a základové zdivo obytné věže.

Zdroj: http://www.dolnizandov.cz/informace-o-obci/blizke-okoli/

Dojmy: Dříve mohutný hrad, která bohužel nepřežil do současnosti.

Mapa

Fotografie

hrad Boršegrýn v Úbočí
hrad Boršegrýn v Úbočí
hrad Boršegrýn v Úbočí
hrad Boršegrýn v Úbočí
hrad Boršegrýn v Úbočí
hrad Boršegrýn v Úbočí
hrad Boršegrýn v Úbočí
hrad Boršegrýn v Úbočí
hrad Boršegrýn v Úbočí
hrad Boršegrýn v Úbočí
hrad Boršegrýn v Úbočí
hrad Boršegrýn v Úbočí
hrad Boršegrýn v Úbočí
hrad Boršegrýn v Úbočí
hrad Boršegrýn v Úbočí
hrad Boršegrýn v Úbočí
hrad Boršegrýn v Úbočí
hrad Boršegrýn v Úbočí
hrad Boršegrýn v Úbočí
hrad Boršegrýn v Úbočí
hrad Boršegrýn v Úbočí
hrad Boršegrýn v Úbočí
hrad Boršegrýn v Úbočí
hrad Boršegrýn v Úbočí
hrad Boršegrýn v Úbočí
hrad Boršegrýn v Úbočí
hrad Boršegrýn v Úbočí
×