logo prehis.cz Cestování okres Cheb Skalka u Chebu Skláře

Skalná

Informace

Městský erb:

Skalna_znak

Navštíveno: 27. 8. 2014

Historie: Skalná, známá do roku 1950 jako Vildštejn, je malebné město nacházející se 12 km severně od Chebu. Jeho historie sahá až do roku 1200, kdy kolem místního románského hradu začala vznikat osada. První písemná zmínka o Skalné pochází z roku 1224, kdy opat kláštera ve Waldssasenu Eduard hovoří o desátku od Gerolda z Vildštejna. Tehdy patřila vesnice rodu Notthaffů. Albert Notthafft z Vildštejna svědčil v listině při sporu o panství Elsterberg z roku 1225.

V roce 1298 prodal majitel panství Albert Notthafft svému zeti Johanovi Rabemu z Mechelgrünu. Tato listina je významná tím, že je to nejstarší listina na Chebsku psaná v němčině místo latiny. V roce 1407 získala městečko vlivná Chebská rodina Franckengrünerů, která jej v roce 1429 prodala Chebskému purkmistru Sigmundu Junkerovi.

V roce 1436 se majitelem stal Chebská rodina Heiserlova, která jej v roce 1439 prodala významnému Chebskému měšťanu Niklasovi II. Gumerauerovi. Jeho rod držel městečko až do roku 1524, kdy jej získali Šlikové. V této době se v obci rozvíjela ruční výroba papíru, výroba kamenin a hrnčířství.

V roce 1531 získal Skalnou rod Wirsbergů, který se do dějin města zapsal různými způsoby, od vrahů a lupičů až po stavitele kostelů. V roce 1615 získal panství rod Trauttenbergů, který však přišel v nevhodnou dobu, jelikož přišla třicetiletá válka, která způsobila, že obec byla zpustošena a téměř vylidněna.

V roce 1799 se obce ujal průmyslnický rod Wilhelmů. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se Skalná stala samostatnou obcí a vznikl zde okresní soud. V této době se v městečku rozvíjel průmysl, především tkalcovství, což svědčí o rychlém rozvoji města. V roce 1865 zde žilo 2300 obyvatel.

Díky neustálému růstu byla Skalná dne 5. prosince 1905 definitivně povýšena na město. I když po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války počet obyvatel rapidně klesl, Skalná si svůj statut města zachovala. Dle sčítání z roku 2020 zde žije celkem 1988 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Skaln%C3%A1

Zdroj: https://www.skalna.cz/nase-mesto/historie-skalne/

Dojmy: Menší městečko, kde je mnoho zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

budova Městského úřadu ve Skalné
dům čp. 52 ve Skalné
dům čp. 125 ve Skalné
dům čp. 196 ve Skalné
dům eč. 6 ve Skalné
Horní zámek ve Skalné
hrobka Hendrich ve Skalné
hrad Vildštejn ve Skalné
kamenná lavice ve Skalné
kostel sv. Jana Křitele ve Skalné
kostel sv. Šebestiána, ve Skalné
Lesní Pobožnost ve Skalné
pomník obětem 1. světové války ve Skalné
socha sv. Floriána ve Skalné
socha sv. Jana Nepomuckého ve Skalné
socha sv. Jana Nepomuckého ve Skalné