logo prehis.cz Cestování okres Cheb Skalka u Chebu Skláře

Skalná

Informace

Městský erb:

Skalna_znak

Navštíveno: 27. 8. 2014

Historie: Město Skalná (do roku 1950 Vildštejn, německy Wildstein) se nachází asi 12 km severně od města Cheb. Toto město začalo vznikat někdy kolem roku 1200 kolem zdejšího románského hradu. První písemná zmínka o tomto městě pak pochází z roku 1224 z listiny, kde opat kláštera ve Waldssasenu Eduard mluví o desátku od Gerolda z Vildštejna. V této době patřila tehdy tato ves rodu Notthaffů. Přesněji řečeno v listině při sporu o panství Elsterberg z roku 1225 svědčil Albert Notthafft z Vildštejna. V roce 1298 prodal majitel zdejšího panství Albert Notthafft toto panství svému zeti Johanovi Rabemu z Mechelgrünu. Zajímavostí je že tato zachovaná listina je nejstarší listinou na Chebsku psaná v Němčině a ne v Latině, jak bylo do té doby zvykem. V roce 1407 získala zdejší městečko vlivná Chebská patricijská rodina Franckengrünerů, která ji již v roce 1429 prodala Chebskému purkmistru Sigmundu Junkerovi. Dalším známým majitelem tohoto panství byla od roku 1436 Chebská rodina Heiserlova, která jej v roce 1439 prodala významnému Chebskému měšťanu Niklasovi II. Gumerauerovi. Jeho rod vlastnil toto městečko až do roku 1524, kdy jej získali Šlikové. V této době se v této vsi velmi rozšiřovala ruční výroba papíru, výroba kamenin či hrnčířství. V roce 1531 od Šliků získal rod Wirsbergů, které so do dějin Skalné zapsal všemi možnými způsoby od vrahů a lupičů, až po stavitele kostelů. Od tohoto rodu získal v roce 1615 panství rod Trauttenbergů. Tento rod však získal tuto obec ve velmi nevhodnou dobu, jelikož přišla třicetiletá válka, která způsobila to že zdejší obec se stala zpustošenou a téměř vylidněnou. Rod Trauttenbergů odešel z této obce až v roce 1799, kdy se obce ujal průmyslnický rod Wilhelmů. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se tato vesnice stala samostatnou obcí, a to tak významnou, že zde vznikl také okresní soud. V této době se v tomto městečku také rozvíjel velmi rychle průmysl a především tkalcovství, což svědčí o rychlém rozvoji města. Toto dosvěcuje i to že v roce 1865 zde žilo 2300 obyvatel. Díky neustálému růstu městečka byla skalná dne 5. prosince 1905 definitivně povýšena na město a svůj statut s zachovala do současnosti, i když je pravda že po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války rapidně klesl počet obyvatel. Dle sčítání z roku 2020 zde žilo celkem 1988 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Skaln%C3%A1

Zdroj: https://www.skalna.cz/nase-mesto/historie-skalne/

Dojmy: Menší městečko, kde je mnoho zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

budova Městského úřadu ve Skalné
dům čp. 52 ve Skalné
dům čp. 125 ve Skalné
dům čp. 196 ve Skalné
dům eč. 6 ve Skalné
Horní zámek ve Skalné
hrobka Hendrich ve Skalné
hrad Vildštejn ve Skalné
kamenná lavice ve Skalné
kostel sv. Jana Křitele ve Skalné
kostel sv. Šebestiána, ve Skalné
Lesní Pobožnost ve Skalné
pomník obětem 1. světové války ve Skalné
socha sv. Floriána ve Skalné
socha sv. Jana Nepomuckého ve Skalné
socha sv. Jana Nepomuckého ve Skalné