logo prehis.cz Cestování okres Cheb Skalná Slapany

Skláře

Informace

Navštíveno: 11. 12. 2019

Historie: Skláře, známé také jako Flaschenhütte v němčině, je malebná vesnice, která se nachází jen tři kilometry jižně od Mariánských Lázní. Historie tohoto místa je fascinující. V 19. století zde byla vysoká pec na zpracování železné rudy, která však ukončila svou činnost v roce 1834.

Před tím, v roce 1818, zde vznikla továrna na výrobu hliněných džbánků. Tyto džbánky byly používány k stáčení minerální vody v Mariánských Lázních. Výroba těchto džbánků byla ukončena kolem roku 1880, ale během té doby se podél cesty z Mariánských Lázní do Chodové Plané rozvinula malá osada o sedmi domech, která byla součástí Pístova.

V průběhu let se zástavba v katastru Chotěnova rozšiřovala. V roce 1895 zde byla postavena hájovna a v 90. letech 19. století se Chotěnov stal samostatnou obcí, která zahrnovala i Skláře.

Ve Sklářích bylo v roce 1927 postaveno mariánskolázeňské letiště, které bylo v té době druhé největší civilní letiště v Československu. V 50. letech 20. století byl název obce Chotěnov rozšířen na Chotěnov-Skláře a od 1. ledna 1970 se Chotěnov-Skláře stal součástí Mariánských Lázní.

Podle sčítání lidu z roku 2011 zde žije celkem 64 obyvatel. Skláře je tedy místem s bohatou historií a příběhy, které odrážejí vývoj průmyslu a komunity v průběhu staletí.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Skl%C3%A1%C5%99e_(Mari%C3%A1nsk%C3%A9_L%C3%A1zn%C4%9B)

Dojmy: Maličká vesnička, kde jsou dvě zajímavosti.

Mapa

Památky a zajímavosti

kaple ve Sklářích
pomník obětem 1. světové války ve Sklářích