logo prehis.cz Cestování okres Cheb Skalná budova Městského úřadu dům čp. 125

Skalná - dům čp. 52

Informace

Navštíveno: 7. 10. 2019

Historie: V malebném městě Skalná se nachází dům, který je dokonalým příkladem Chebského lidového stylu. Jeho vznik lze datovat do první poloviny 19. století, což dokládá mapa katastru z let 1824 – 1843. Nicméně, existuje možnost, že tento dům je ještě starší.

Původně byl tento dům vytvořen jako hospodářské stavení pro sousední dům čp. 16. Avšak s postupem času prošel řadou úprav, které jej transformovaly na obytné stavení, kterému slouží dodnes.

Architektonicky je tento dům zajímavý svou konstrukcí. Jedná se o přízemní hrázděnou stavbu, která je krytá sedlovou střechou. Dalším výrazným prvkem je částečně bedněný štít, který dodává celé stavbě jedinečný vzhled. Tento dům je skvělým příkladem toho, jak se architektura a funkce budov mohou vyvíjet a přizpůsobovat se potřebám své doby.

Dojmy: Bohužel jsem o tomto stavení nenašel téměř žádné informace.

Mapa

Fotografie

dům čp. 52 ve Skalné
dům čp. 52 ve Skalné
×