logo prehis.cz Cestování okres Cheb Skalná dům eč. 6 hrobka Hendrich

Skalná - Horní zámek Skalná

Informace

Navštíveno: 7. 10. 2019

Historie: V roce 1531 se panství Skalná stalo majetkem Wolfa z Viršperka, který jej odkoupil od Alberta Šlika. O deset let později, v roce 1541, došlo k rozdělení panství na horní a dolní část. Dolní část, kde se nacházelo panské sídlo na hradě Vildštejn, zůstala beze změny, zatímco v horní části nebylo žádné panské sídlo. Proto byla v areálu nového poplužního dvora vybudována renesanční tvrz.

V roce 1596 se panství dostalo do rukou Zikmunda Abrahama z Trautenbergu, který jej odkoupil. Rod Trautenbergů držel panství až do roku 1799, kdy jej zakoupil Jiří Jan Wilhelm. V té době však tvrz již nesloužila jako šlechtické sídlo, protože ji v roce 1763 nahradil nedaleko postavený dolní zámek. Tvrz poté sloužila k hospodářským účelům.

Posledními majiteli byli Geippelové, majitelé koželužny v nedaleké Plesné. V roce 1945 jim byla tvrz zkonfiskována a převedena do správy státního statku. Od té doby začala tvrz chátrat a devastovat, stejně jako celý poplužní dvůr. V důsledku toho byl celý areál v prvním desetiletí 21. století v dezolátním stavu.

Naštěstí se našel nový majitel, který získal dvůr s tvrzí a v průběhu druhého desetiletí 21. století celou tvrz rekonstruoval. Díky tomu se tvrz dočkala nového života a stala se opět centrem dění na panství.

Zdroj: https://prazdnedomy.cz/domy/objekty/detail/1022-horni-zamek-skalna

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Skaln%C3%A1_(horn%C3%AD_z%C3%A1mek)

Zdroj první fotografie: https://www.hrady-zriceniny.cz/hrad_horni_vildstejn.htm

Dojmy: Krásná tvrz, u které jsem si jednu fotografii zapůjčil, jelikož jsem se neodvážil obcházet celý dvůr.

Mapa

Fotografie

Horní zámek Skalná ve Skalné
Horní zámek Skalná ve Skalné
Horní zámek Skalná ve Skalné
Horní zámek Skalná ve Skalné
Horní zámek Skalná ve Skalné
Horní zámek Skalná ve Skalné
Horní zámek Skalná ve Skalné
Horní zámek Skalná ve Skalné
×