logo prehis.cz Cestování okres Cheb Skalná hrobka Hendrich kamenná lavice

Skalná - hrad Vildštejn

Informace

Navštíveno: 27. 8. 2014

Historie: Hrad Vildštejn, který se tyčí ve městě Skalná, je architektonickým skvostem, jehož kořeny sahají až do roku 1166. Jeho výstavba v románském slohu Štaufského stylu ho staví do stejné kategorie jako Chebský hrad, který byl také postaven na tehdejším německém území.

Jeho dlouhá historie ho činí jedním z nejstarších zachovaných hradů v naší zemi. První písemná zmínka o hradu pochází z roku 1224, kdy byl jeho majitelem Gerold. O rok později, v roce 1225, se majitelem stal Vojtěch Nothaft, který nesl přídomek z Vildštejna.

V roce 1295 se hrad dostal do rukou Engelharda Nothafta z Vildštejna a jeho syna Adalberta Nothafem z Falknova, dnes známého jako Sokolov. Avšak již v roce 1298 hrad zastavil Engelhart Nothaft z Vildštejna Waldsaskému klášteru a v roce 1299 ho získal rod Rábů z Mechelsgrünu.

Tento rod držel hrad až do roku 1362, kdy jej císař Karel IV. daroval jako léno rytířům Walterovi a Rudolfovi z Ramberka. Již v roce 1375 se pak majiteli hradu stali rytíři Zikmund a Pavel Frankengrünerové.

Během bouřlivého období Husitských válek se hrad Vildštejn dostal do rukou Šliků. Albrecht Šlik, člen tohoto rodu, jej prodal Nikolaji Gummerauerovi. Rod Gummerauerů pak držel hrad až do roku 1452, kdy se proti českému králi postavil. Král Jiří z Poděbrad na to reagoval tím, že hrad oblehl a vypálil.

Po této události byl hrad obnoven v gotickém stylu. V roce 1522 se díky sňatku dostal do rukou Jeronýma Šlika, který jej v roce 1531 prodal Wolfovi z Viršperka. Právě za Wolfa z Viršperka prošel hrad posledními gotickými úpravami.

Wolf z Viršperka byl známý svou prchlivostí a surovostí, což dokládá i fakt, že měl mnoho sporů s Chebem a dalšími sousedy. Tyto spory vyústily v roce 1539 v krvavou bitvu pod hradem Vildštejnem, kdy Wolf vyhnal chebské soudce a cechovské mistry z městečka. Ironií osudu je, že již v letech 1546 – 1547 byl Wolf jmenován chebským královským purkrabím a markrabským správcem na Hohenberku.

Když Wolf v roce 1561 zemřel, stal se držitelem hradu jeho syn Volf Adam. Ten byl v roce 1568 stíhán v Chebu pro vraždu Vildštejnského rychtáře. O rok později, v roce 1569, spáchal Volf Adam další vraždu - zabil svého bratrance Abraháma ze Starého Rybníka.

Po tom, co hrad Vildštejn vyhořel, byl obnoven v gotickém stylu. Během tohoto období došlo k tragické události, kdy Bartl Višperk zavraždil svého příbuzného Volfa Kryštofa a pana Lemingena. V roce 1596 byl v rámci trestné výpravy zatčen Kašpark Viršperk. Byl nejdříve uvězněn v Chebu a následně v Bílé Věži v Praze. Byl odsouzen ke konfiskaci majetku a ve vězení zemřel v roce 1607.

V roce 1614 zakoupil zadlužené panství Zikmund Abrahám z Trautenberka. Jeho rod následně držel hrad a měl spory s poddanými i s městem Cheb kvůli vaření piva na Vildštejně. Tento spor vyvrcholil obviněním jedné z dcer Trautenberků z čarodějnictví, což by mohlo vést ke konfiskaci majetku, ale tato dcera nebyla nikdy nalezena.

V roce 1783 nechal tento rod vybudovat budovu zámku v barokním slohu podle plánů neznámého autora před budovou samotného hradu. V roce 1799 zakoupil panství rytíř Jan Jiří Wilhelm von Helmfeld a jeho rod jej vlastnil až do roku 1884, kdy hrad zakoupil Engerhardt Wolkenstein-Trostburg.

V průběhu 40. let 19. století byl hrad upraven na sladovnu pivovaru a v roce 1850 byl na hradě založen okresní soud. Tato změna přinesla hradu Vildštejn nový život a další kapitolu jeho bohaté historie.

Na konci první světové války se hrad Vildštejn dostal do vlastnictví Fridricha Adama Geipela. Ten jej vlastnil až do roku 1945, kdy byl hrad zkonfiskován státem. V roce 1950 byl na hradě zrušen okresní soud a zámek byl obydlen rumunskými reemigranty, kteří zámek velmi zdevastovali.

V roce 1951 se hrad stal majetkem státních statků a následně se stal majetkem města Skalná. Hrad se zámkem však nadále chátral a dokonce se uvažovalo o tom, že zámecká budova bude stržena. Naštěstí k tomu nedošlo.

V 80. letech 20. století se pan Zdeněk Buchtele spolu s pomocí státu a několika nadšenců pokusil hrad se zámkem zachránit. V roce 1999 pak hrad se zámkem zakoupil pan Miroslav Pumr, který začal aktivně tento hrad rekonstruovat. Již v roce 2001 byl hrad otevřen pro veřejnost a postupně probíhají další opravy.

Za tuto iniciativu byl pan Pumr povýšen do šlechtického stavu a uděleno mu právo užívat titul rytíř. Dodnes je hrad Vildštejn jeden z nejlépe zachovaných románských hradů, který stojí do dnešních dnů v plné kráse.

Zdroj: https://www.vildstejn.cz/cs/hrad-vildstejn/historie-hradu/

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vild%C5%A1tejn

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/hrad-wildstein-skalna-zricenina-15213103

Dojmy: Krásný dodnes zachovaný hrad, před kterým stojí zámek.

Mapa

Fotografie

hrad Vildštejn ve Skalné
hrad Vildštejn ve Skalné
hrad Vildštejn ve Skalné
hrad Vildštejn ve Skalné
hrad Vildštejn ve Skalné
hrad Vildštejn ve Skalné
hrad Vildštejn ve Skalné
hrad Vildštejn ve Skalné
hrad Vildštejn ve Skalné
hrad Vildštejn ve Skalné
hrad Vildštejn ve Skalné
hrad Vildštejn ve Skalné
hrad Vildštejn ve Skalné
hrad Vildštejn ve Skalné
hrad Vildštejn ve Skalné
hrad Vildštejn ve Skalné
hrad Vildštejn ve Skalné
hrad Vildštejn ve Skalné
hrad Vildštejn ve Skalné
hrad Vildštejn ve Skalné
hrad Vildštejn ve Skalné
hrad Vildštejn ve Skalné
hrad Vildštejn ve Skalné
hrad Vildštejn ve Skalné
hrad Vildštejn ve Skalné
hrad Vildštejn ve Skalné
hrad Vildštejn ve Skalné
hrad Vildštejn ve Skalné
hrad Vildštejn ve Skalné
hrad Vildštejn ve Skalné
hrad Vildštejn ve Skalné
hrad Vildštejn ve Skalné
hrad Vildštejn ve Skalné
hrad Vildštejn ve Skalné
hrad Vildštejn ve Skalné
hrad Vildštejn ve Skalné
hrad Vildštejn ve Skalné
×