logo prehis.cz Cestování okres Cheb Brtná Cetnov

Bříza

Informace

Navštíveno: nenavštíveno

Historie: Bříza, známá také jako Pirk v němčině, je malebná chatová osada, která se nachází 6,5 kilometrů západně od historického města Chebu. Tato osada má bohatou historii, která sahá až do roku 1154, kdy se poprvé uvádí Konrád z Pirku, člen družiny Bedřicha z Rothenburku.

Bříza následně patřila valdsaskému cisterciáckému klášteru, který ji přiděloval svým leníkům. V roce 1218 ji získal Bedřich z Waldthurmu a jeho rodina, kteří ji drželi po většinu 13. století, ačkoli vedli o ni s klášterem velké spory.

Od roku 1287 se v Bříze připomíná Jindřich z Pirku, který byl leníkem saských Leuchtenberků. Rytíři z Pirku si zde pravděpodobně postavili tvrz, kterou drželi až do roku 1436. Poté se tvrz i ves dostaly do rukou kynšperských Planknerů.

Tvrz, která stála na skále u přívozu z Pomezí nad Ohří, byla impozantní stavbou. Zachovala se z ní od 19. století patrová věž s kamennou podezdívkou, roubeným dřevěným patrem a štíty se šindelovou střechou. Pod štíty byla střílnová okénka, která poskytovala obranu proti nepřátelům. Avšak po roce 1945 byla věž zbořena a všechny pozůstatky tvrze zmizely.

V roce 1534 získali statek chebští měšťané Gablerové a v roce 1629 Brunnerové. V této době byl statek v Bříze rozparcelován mezi místní poddané a jiné nešlechtické držitele.

Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se Bříza stala součástí obce Mühlbach. Po odsunu německého obyvatelstva se vesnice v podstatě vylidnila a při výstavbě přehrady Skalka došlo k částečné demolici vesnice. Zachovalo se jen pár reliktů z původní vesnice. V roce 1950 se Bříza stala součástí obce Pomezí nad Ohří a v roce 1965 se stala součástí města Cheb, kam patří dodnes. Bříza je tak svědkem mnoha historických událostí a proměn, které odrážejí bohatou historii tohoto regionu.

Zdroj: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - Miloslav Bělohlávek

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C5%99%C3%ADza_(Cheb)

Dojmy: Malá vesnička, nacházející se západně od Chebu, kde je řada zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

dům eč. 12 v Bříze
dům eč. 26 v Bříze
PR Studna u Lužné v Bříze
smírčí kříž 1103 v Bříze