logo prehis.cz Cestování okres Cheb Bříza Čižebná

Cetnov

Informace

Navštíveno: 13. 3. 2020

Historie: Cetnov, vesnice ležící asi 5 km severozápadně od Chebu, je známá svou bohatou historií. První písemná zmínka o ní pochází z roku 1224, kdy zde byli zmiňováni jako majitelé vsi manové z Cetnova. Tito majitelé pravděpodobně nechali vystavět místní tvrz. V roce 1299 se ves stala majetkem rodu Paulsdorferů.

V roce 1462 se majitelé vsi postavili proti králi Jiřímu z Poděbrad. Král se svým a Chebským vojskem ves a tvrz oblehli, dobyly a vyplenili. Tvrz byla následně obnovena a z této doby pochází stará studna datovaná do roku 1510. Původní obranná věž tvrze začala sloužit jako hospodářská stavba.

Ves později vlastnil Chebský patricijský rod Schneiderů, kteří používali přídomek z Cetnova. Ves byla postoupena městu Cheb v roce 1584. Část vsi pak začala patřit Chebské rodině Pachelbelků, která svou část prodala roku 1642 Kryštofu Peckhovi.

Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se Cetnov stal součástí obce Pomezí nad Ohří, kam spadal až do roku 1965, kdy se stal součástí města Cheb.

Tvrz zanikla v roce 1892, pravděpodobně požárem. Pozůstatky tvrze byly v průběhu 2. poloviny 20. století zbořeny a v roce 1960 zatopeny přehradou Skalkou. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 52 obyvatel. Cetnov tak představuje fascinující historickou památku, která se dochovala až do dnešních dnů.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Cetnov

Zdroj: Hrady, tvrze a zámky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - dr. Miloslava Bělohlávka

Dojmy: Maličká vesnička, nacházející se severozápadně od Chebu, kde je jedna zajímavost.

Mapa

Památky a zajímavosti

dům čp. 16 v Cetnově