logo prehis.cz Cestování okres Cheb Božetín Bříza

Brtná

Informace

Navštíveno: 4. 3. 2020

Historie: Brtná, známá také jako Zeidelweid v němčině, je malebná vesnička ukrytá v krajině asi 2 km jihozápadně od Dolního Žandova. Přesný rok založení vesnice není znám, ale odhady naznačují, že mohla být založena již ve 12. nebo 13. století. První písemná zmínka o Brtné pochází z 3. února 1329, kdy ji Tittig Hertenberg prodal svému strýci Heinrichovi Lienbergerovi a jeho bratru Albrechtovi.

V roce 1345 získal část vesnice klášter Klarisek v Chebu. Následně se Brtná stala součástí panství Kynžvart, kam patřila až do zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století. Poté se stala součástí obce Dolní Žandov a v roce 1880 se stala samostatnou obcí.

Po druhé světové válce a odsunu německého obyvatelstva bylo v Brtné mnoho hrázděných lidových statků s barokními vyřezávanými sochami. V roce 1950 se vesnice stala opět součástí obce Dolní Žandov, kam patří dodnes. Bohužel, během druhé poloviny 20. století byly všechny hrázděné statky a dřevěné sochy zničeny a srovnány se zemí. Podle posledního sčítání lidu z roku 1993 zde žilo trvale 0 obyvatel, což je smutnou připomínkou ztraceného kulturního dědictví této vesnice.

Zdroj: Soupis památek okres Teplá a Mariánské lázně - dr. Anton Gnirs

Zdroj: Lexikon obcí ČR

Dojmy: Maličká víska, ve které se bohužel nic nedochovalo, ale i tak je zde jedna zajímavost.

Mapa

Památky a zajímavosti

Brtenská kyselka v Brtné
dům čp. 307 v Brtné
Fridrichův pramen v Brtné
pomník obětem 1. světové války v Brtné
PR Mechové údolí v Brtné