logo prehis.cz Cestování okres Cheb Bohuslav Brtná

Božetín

Informace

Navštíveno: 8. 6. 2019

Historie: Božetín, známý také jako Fasattengrün v němčině, je malebná vesnička ukrytá v krajině asi 2,5 km severozápadně od Nového Kostela. Její historie sahá až do roku 1185, kdy byla již zmiňována v konfirmační listině majetku kláštera ve Waldsassenu vydané papežem Luciem III. Vesnice byla součástí klášterního majetku od druhé poloviny dvanáctého století do roku 1348, kdy se stala majetkem koruny.

Vesnice je typickým příkladem krátké jednořadé (tzv. chebské) lánové vesnice. Již v roce 1444 byla tato vesnice pod správou panství Křižovatky. V roce 1530 byl v této vesnici zprovozněn první vodní mlýn.

Od roku 1697 pak tato vesnice začala spadat svou farou pod Nový Kostel. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se tato vesnice stala samostatnou obcí a svou samostatnost si udržela až do roku 1961, kdy se stala součástí obce Nový Kostel, kam patří dodnes. Podle posledního sčítání lidu z roku 2011 zde žije 32 obyvatel, kteří udržují ducha této historické vesnice naživu.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BEet%C3%ADn_(Nov%C3%BD_Kostel)

Zdroj: http://www.novy-kostel.cz/okoli/bozetin/

Dojmy: Maličká vesnička, ve které se nachází pozůstatky tvrze.

Mapa

Památky a zajímavosti

dům čp. 10 v Božetíně
dům eč. 9 v Božetíně
tvrz Božetín v Božetíně