logo prehis.cz Cestování okres Cheb Božetín dům eč. 9

Božetín - tvrz Božetín

Informace

Navštíveno: 8. 6. 2019

Historie: Tato tvrz, o níž se bohužel nedochovaly žádné písemné prameny, je obklopena závojem tajemství. Její vznik se datuje pravděpodobně na přelom 13. a 14. století, kdy vesnice patřila klášteru ve Waldsassenu. Je možné, že jejím stavitelem byl některý z klášterních služebníků, který spravoval okolní panství.

Tvrz zanikla nejspíše v 15. století, ale její stopy jsou stále viditelné. Zachovalo se okrouhlé tvrziště o průměru 16 metrů, které obepínal vodní příkop široký až 15 metrů. Voda do příkopu se pravděpodobně napouštěla ze sousedního malého rybníka.

Po zániku tvrze se na jejím místě pásl dobytek a později zde byla postavena stavba, která zanikla někdy po roce 1900. Bohužel, jihozápadní okraj tvrziště byl narušen těžbou zeminy a celé tvrziště je nyní ohroženo zemědělskou činností na sousedním poli. Tato tvrz tak představuje důležitou část naší historie, kterou je třeba chránit a uchovat pro budoucí generace.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BEet%C3%ADn_(tvrz)

Dojmy: Krásně zachované tvrziště, které je ale silně zarostlé vegetací.

Mapa

Fotografie

tvrz Božetín v Božetíně
tvrz Božetín v Božetíně
tvrz Božetín v Božetíně
tvrz Božetín v Božetíně
tvrz Božetín v Božetíně
tvrz Božetín v Božetíně
tvrz Božetín v Božetíně
tvrz Božetín v Božetíně
tvrz Božetín v Božetíně
×