Jindřichova Ves

Informace

Navštíveno: 22. 6. 2021

Historie: Jindřichova Ves (německy Heinrichsdorf) je vesnice nacházející se asi 2 kilometry jihovýchodně od Kalku. Vesnici založil roku 1775 majitel červenohrádeckého panství hrabě Jindřich z Rottenhanu jako sídlo pro lesní dělníky a uhlíře. Od roku 1781 se ve vsi začaly vyrábět hřebíky a v roce 1870 zavedl Anton Heeg jejich strojovou výrobu, ale roku 1881 továrnu přestěhoval do Horní Vsi. Výroba podkovářských, kolejnicových nebo lodních hřebíků se v Jindřichově vsi udržela až do první třetiny dvacátého století. Vzhledem k postupnému zavádění mechanizace se zdejší výrobci ručně kovaných hřebíků spojili do výrobního družstva a ještě v roce 1926 v Načetíně a Jindřichově Vsi působilo pět kovářů s devatenácti dělníky. Ve vesnici fungovaly také panské cihelny, které byly před uzavřeny před koncem devatenáctého století. V té doby zde kromě kováren pracovali tři výrobci hraček, truhlář, krejčí, dva ševci, pekař, dva řezníci a otevřené byly dva kupecké obchody a tři hostince. Během první světové války a krátce po ní u vesnice fungovaly malé lázně, po kterých se dochovaly pozůstatky venkovního bazénu. Vojáci se u vesnice léčili i v druhé světové válce, kdy pro ně byly u samoty Nový Dům postaveny dřevěné domy. Po vysídlení Němců z Československa se vesnice téměř vylidnila a změnila se na rekreační osadu. Zatím co v roce 1930 je zde uváděno 422 obyvatel, tak v roce 1950 zde je již jen 102 obyvatel. Počet obyvatel se začal zvyšovat až po roce 1991. Jindřichova Ves se nikdy nestala samostatnou obcí. V letech 1869 a 1880 je uváděna jako osada Kalku, později patřila k Načetínu a od roku 1961 je opět součástí Kalku. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 63 obvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Jind%C5%99ichova_Ves

Dojmy: Malebná vesnice, nacházející se západně od Kalku, kde je mnoho zajímavostí.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_7573
IMG_7549
IMG_7541
IMG_7523
IMG_7613
IMG_7503
IMG_7612
IMG_7626
IMG_7599
IMG_7591
IMG_7543
IMG_7547
IMG_7574
IMG_7524
IMG_7559
IMG_7563
IMG_7629
IMG_7624
IMG_7610
IMG_7603
IMG_7531