Jindřichova Ves - dům čp. 5

Informace

Navštíveno: 22. 6. 2021

Historie: Tato vesnická usedlost byla vystavěna nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachycena na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. Dům byl vystavěn ve zdejším lidovém slohu jako přízemní zděná stavba, která je krytá polovalbovou střechou a krytými štíty. V této podobě se pak tato usedlost zachovala až do současnosti.

Dojmy: Zajímavá usedlost, o které jsem bohužel nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×