Jindřichova Ves - dům eč. 7

Informace

Navštíveno: 22. 6. 2021

Historie: Tato vesnická lidová usedlost byla vystavěna někdy v průběhu 1. polovině 19. století. Dům byl postaven jako přízemní zděná stavba, která je krytá sedlovou střechou a hrázděným štítem. V této podobě se pak tato usedlost zachovala do současnosti.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/dum-20266323

Dojmy: Krásná stavba, o které jsem bohužel nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×