Jindřichova Ves - dům eč. 1

Informace

Navštíveno: 22. 6. 2021

Historie: Tato malebná usedlost byla vystavěna nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachycena na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. Usedlost byla vystavěna jako přízemní zděná stavba, která je krytá polovalbovou střechou. V této podobě se pak tento dům dochoval do současnosti.

Dojmy: Krásná usedlost, o které jsem bohužel nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×