Jindřichova Ves - dům čp. 14

Informace

Navštíveno: 22. 6. 2021

Historie: Tato vesnická usedlost byla vystavěna pravděpodobně někdy v průběhu 19. století. Jedná se o přízemní zděný dům, který je krytý sedlovou střechou a krytým štítem. V průběhu 1. dvacetiletí 21. století byl u tohoto domu zazděn původní vchod a proražen vchod nový.

Dojmy: Jednoduché stavení, o kterém jsem bohužel nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×