Těšov

Informace

Navštíveno: 13. 3. 2019

Historie: Těšov (německy Teschau) je malá vesnice nacházející se asi 1,5 km na západ od Milíkova. V průběhu času se tato vesnice stala součástí majetku pánů z Hlavna, neboli von Globen. Tomuto rodu byla vesnice v průběhu třicetileté války zabavena. Následně je roku 1765 zmiňována tato vesnice jako součást zboží Milíkov, jehož osud následně sdílela. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se tato vesnice stala součástí obce Milíkov, kam spadala až do roku 1880, kdy se stala samostatnou obcí. Svou samostatnost si tato vesnice udržela až do roku 1950, kdy se stala součástí obce Malá Šitboř a následně v roce 1961 součástí obce Milíkov. Tam ale tato vesnice nevydržela dlouho, jelikož již v roce 1976 se stala součástí obce Dolní Žandov a následně v roce 1990 součástí obce Milíkov, kde setrvala do současnosti. Dle sčítání z roku 2011 zde žije celkem 9 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C4%9B%C5%A1ov_(Mil%C3%ADkov)

Zdroj: https://www.hamelika.cz/?cz_panstvi-kynzvart-a-milikov-(1847),439

Dojmy: Maličká vesnička, kde se nachází pár zajímavostí.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_2647
IMG_2669
IMG_2615