Těšov - dům eč. 15

Informace

Navštíveno: 13. 3. 2019

Historie: Tento krásný dům byl vystavěn v lidovém slohu nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachyceno na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale pravděpodobně je toto stavení starší. Stavení bylo vystavěno jako přízemní pravděpodobně zděná stavba z lomového kamene, na níž se nachází roubený věnec, na který navazují krásně zdobené hrázděné štíty kryté sedlovou střechou. Stavení si pak tuto podobu zachovalo více méně do současnosti, jen pravděpodobně v průběhu 20. století byla přistavěna předsíň.

Dojmy: Bohužel jsem o tomto stavení nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×