Těšov - PP Těšovské pastviny

Informace

Navštíveno: 13. 3. 2019

Historie: Těšovské pastviny jsou přírodní památka vyhlášená v roce 2008 o celkové rozloze 11,53 ha, která se nachází se u obce Těšov v okrese Cheb. Důvodem ochrany území jsou květnaté louky na úbočí Slavkovského lesa, jehož svahy zde strmě spadají do Chebské pánve. Na zdejších suchých loukách se kromě vstavače kukačky ze zvláště chráněných rostlin vyskytuje například vemeníček zelený, vemeník dvoulistý, pětiprstka žežulník, zimostrázek alpský, vratička měsíční, prstnatec májový a hruštička prostřední. Luční porosty jsou každoročně koseny a přepásány skotem, pro posílení populací vzácných rostlin jsou louky také občasně vláčeny lučními bránami a vyřezávají se zde náletové dřeviny. Hospodaření na lokalitě je zcela podřízeno zájmům ochrany přírody – kosení, pastva či vláčení jsou prováděny v jednotlivých letech v odlišných termínech tak, aby se vzácné druhy rostlin stihly vysemenit. O území pečuje Správa CHKO Slavkovský les.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C4%9B%C5%A1ovsk%C3%A9_pastviny

Dojmy: Bohužel jsem zde byl brzo, takže jsem nemohl zdejší květenu obdivovat, ale je pravdou že odsud je krásný rozhled do okolí.

Mapa

a

Fotografie

×