Těšov - dům čp. 25

Informace

Navštíveno: 13. 3. 2019

Historie: Toto malebné stavení bylo vystavěno v lidovém slohu nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachyceno na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být samozřejmě i starší. Stavení pak sloužilo jako zdejší myslivna. Stavení bylo vystavěno jako přízemní zděná stavba z lomového kamene, na které se nachází bohatě zdobený hrázděný štít a celá stavba je pak krytá sedlovou střechou. Ke stavení pak v zadní části přiléhá hospodářské stavení či stodola. Stavení si zachovalo svůj původní vzhled po téměř celou dobu, ale během rekonstrukce v 90. letech 20. století či v 1. dvacetiletí 21. století získalo svůj současný modernější vzhled.

Dojmy: Bohužel jsem o tomto pomníku nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×