Trojmezí

Informace

Navštíveno: 17. 3. 2020

Historie: Trojmezí (německy a do roku 1947 Gottmannsgrün) je vesnice nacházející se asi 2 km západně od obce Hranice. První písemná zmínka o Trojmezí pochází z roku 1356, kdy jej vlastnili Neubergové, kteří následně tuto ves prodali rodu Zedtwitzů. V 16. a 17. století se v okolí těžila železná ruda. Pozůstatky těžební činnosti jsou dodnes patrné. V té době také vznikalo v okolí, podél potoka Rokytnice několik mlýnů, a později barevna. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se tato vesnice stala samostatnou obcí. Vesnice byla v té době rozptýlena na větším území, proto byly vždy problémy s docházkou dětí do školy. I tak byla v roce 1903 postavena moderní škola. Po 2. světové válce a odsunu německého obyvatelstva bylo Trojmezí téměř vylidněno. Velká část Čechů, která zde zůstala, musela odejít v roce 1951 poté, co zde bylo zřízeno hraniční pásmo, a jejich domy byly strženy. V roce 1961 přišla tato ves o samostatnost a stala se součástí města Hranice, kam spadá do současnosti. V průběhu 2. poloviny 20. zde byla vystavěna budova Pohraniční stráže, která byla jen sporadicky využívána, ale nakonec dlouhá léta chátrala. V květnu 2008 byla však konečně prodána místním podnikatelům, kteří z ní hodlají udělat ženskou věznici. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 26 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Trojmez%C3%AD_(Hranice)

Dojmy: Malá vesnice, západně od Hranice, kde je několik zajímavostí.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_3426
IMG_3421
IMG_3389
IMG_3327
IMG_3380