Podhradí

Informace

Městský erb:

545px-Podhradí_CoA_CZ

Navštíveno: 1. 11. 2015

Historie: Obec Podhradí (německy Neuberg nebo také Neuberg bei Asch) se nachází asi 4 km severně od města Aš. První zmínka o této tehdy vesnici pochází z roku 1288, kdy císař Rudolf Habsburský předává hrad Neuberg jako léno pánům z Plavna poté, co jeho majitel, Albrecht z Neubergu umírá. Plavenští léno obratem převádějí na Neubergy příbuzné se zemřelým Albrechtem. Za vlády Karla IV. byl hrad napaden a rozbořen. Později byl však opraven. V roce 1392 zdědil Podhradí Konrád ze Zedtwitz, jenž byl manželem Hedviky z Neubergu. Podhradí se stává centrem vlády Zedtwitzů na Ašsku. Ti postupně skupují většinu ašského území. V roce 1422 vyjímá císař Zikmund Lucemburský všechna Zedtwitzká území ze soudních pravomocí města Chebu. Vyjadřuje tím vděčnost za to, že se Zedtwitzové neúčastnili husitských válek. V roce 1610, po velkém požárů přestává být Podhradí centrem Zedtwitzkého ašského panství. Rodina se v té době rozděluje na několik částí, které se přesouvají do nově vzniklých zámků v Kopaninách, Smrčině, Doubravě, Aši a dvou zámků v Podhradí. Tento stav zůstává víceméně ustáleným až do roku 1945. V roce 1717 je v Podhradí postavena nová škola, jejíž budova již nestojí. V dnešní době v Podhradí škola není, kvůli nedostatku žáků. V 18. a 19. století nabývá Podhradí na síle. V polovině 19. století zde žije skoro dva tisíce obyvatel, kteří se živí především v textilních továrnách, papírnách a v zemědělství. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se tato ves stala samostatnou obcí. V roce 1902 je při požáru zničen Horní zámek včetně pivovaru, a již není nikdy obnoven. Spodní zámek je zničen o pár let později. Zbytky z obou zámků a hradu dlouhou dobu chátraly, od 21. století se obec snaží zachraňovat alespoň tyto ruiny. Po konci 2. světové války byly zdejší obyvatelé odsunutí a dosídlení sem obyvatelé z vnitrozemí, což mělo za následek obrovský pokles obyvatel. Zatím co v roce 1930 zde žilo 2002 obyvatel, ale v roce 1947 zde bylo již jen 540, jejichž počet neustále klesal, až nakonec v roce 2006 zde žilo jen 175 obyvatel. V roce 1961 se tato obec stala součástí obce Kopaniny, a v roce 1976 se stala součástí města Aš. Nakonec se však v roce 1990 stala samostatnou obcí a dle sčítání z roku 2020 zde žilo celkem 188 obyvate.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Podhrad%C3%AD_(okres_Cheb)

Dojmy: Dříve velká obec, ve které se nachází majestátní hrad.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_1631
IMG_1643
IMG_1629
IMG_1614
IMG_3601
IMG_3623
IMG_3579
IMG_3585