Podhrad

Informace

Navštíveno: 9. 3. 2020

Historie: Podhrad (německy: Pograd) je vesnice nacházející se asi 2 km jihovýchodně od Chebu. První zmínka pochází z roku 1287, kdy vesnička patřila chebskému hradu. Od počátku 15. století patřila rodu Ruduschů, po roce 1470 Podhrad z části vlastnili Junckerové ze Seebergu, kteří zde nechali postavit tvrz, jež je poprvé zmiňována v roce 1747. V roce 1503 získali Podhrad Crahmerové, kteří ho drželi až do roku 1638, kdy jej koupil Filip Martini. V držení jeho rodiny byl až do roku 1724, kdy přešel do vlastnictví Neubergů. V roce 1754 poté získali ves Gablerové. Po zrušení patrimoniální správy se tato vesnice stala součástí obce Všeboř. Roku 1860 zakoupil zdejší tvrz Jan Gottfried Opitz, který ji již v roce 1863 nechal přestavět na pseudogotický zámek. Následně tento zámek v roce 1872 přešel do rukou Albrechta Kaliny z Jäthensteinu a v roce vlastnil zámek Karel Janda. Po roce 1945 a zrušení šlechty v Československu se stal majitelem zámku stát. Před druhou světovou válkou žilo ve vsi ve 48 domech 464 obyvatel. Následně přišel pro zdejší zámek smutný čas, jelikož byl zbořen kvůli výstavbě vodní nádrže a zatopen v 50. letech 20. století. V roce 1961 se tato vesnice pak stala samostatnou obcí, ale svou samostatnost si neudržela dlouho, jelikož již v roce 1976 se stala součástí města Cheb, kam spadá do současnosti. Dnes zde žije okolo 200 lidí. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 503 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Podhrad

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Podhrad_(z%C3%A1mek)

Dojmy: Větší vesnice, kde se nachází mnoho zajímavostí.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_2284
IMG_2266
IMG_2274
IMG_2280
IMG_2264
IMG_2258
IMG_2272
IMG_2300
IMG_2290