Podhradí - kostel Dobrého Pastýře

Informace

Navštíveno: 1. 11. 2015

Historie: Když získali Zedwitzové zdejší panství, tak nechali na tomto místě postavit v letech 1470 – 1490 kostel v pozdně gotickém slohu podle plánů pro mě neznámého autora. Díky tomu že se Ašsko stalo v 16. století protestantským, a tak se tento kostel stal nejstarším evangelickým kostelem v této oblasti. Jelikož původní gotický kostel již přestával stačit, tak byl následně v letech 1678 – 1682 přestavěn v barokním slohu podle plánů pro mě neznámého autora. Tím se tento kostel stal velmi honosným a bohatě zdobeným barokním kostelem. Do kostela byla umístěna v roce 1703 dodnes zachovaná barokní kazatelna a v roce 1710 pak i přibyl barokní oltář z dílny řezbáře Michaela Zeitlera z Doubravy. V roce 1711 byl v kostele vytvořen klenutý dřevěný strop, který byl vymalován Georgem Radiem z Oberröslau u Wunsiedelu na motivy andělských chórů. Posledních velkých úprav se pak kostel dočkal v roce 1712, kdy vznikl současný vzhled tohoto kostela. Po celou dobu byl tento kostel filiálním k Ašské farnosti, a až v roce 1875 byl tento kostel povýšen na farní kostel. Po konci 2. světové války a odsunu německého obyvatelstva v roce 1945 se tento kostel stal kazatelskou stanicí sboru Českobratrské církve evangelické v Aši. Bohužel postupně v průběhu 2. polovině 20. století tento kostel sešel, ale nakonec o roku 1992 je postupně tento kostel obnovován za pomoci původních německých obyvatel.

Zdroj: Naučná tabule

Dojmy: Krásný udržovaný kostel, který je jednou z dominant této obce.

Mapa

a

Fotografie

×