Podhradí - hrad Neuberg

Informace

Navštíveno: 1. 11. 2015

Historie: Někdy na počátku 13. století získal zdejší území rod Neubergů, který si zde hned nechal vystavěn románský ve Štaufském slohu hrad, který se následně stal jejich rodovým sídlem. První písemná zmínka o tomto hradě pak pochází z roku 1288, kdy zemřel Albrecht z Neuberga zdejší statek propůjčil císař Rudolf Habsburský pánům z Plavna, kteří jej ihned navrátili zpět rodu Neubergů. Jak vypadal původně tento hrad je pro nás neznámé, jisté je že nejpozději ve 14. století pak k tomuto hradu byla přistavěna dodnes dochovaná kruhová věž, která měří na výšku 21,5 m. Zdejší majitelé hradu se díky odsunuté pozici Ašska začali věnovat loupežení, a tak tento hrad byl poškozen králem Václavem IV. Od roku 1344 začal pak postupně skupovat Ašsko rod Zedwitzů. Nakonec rod Zedwitzů získal i tento hrad v roce 1395 a to tak, že se oženil Konrád z Zedwitz s Hedvikou z Neubergu. Následně díky tomu že se Zedwitzové neúčastnili na husitském povstání, tak jim dal v roce 1422 král Zikmund Lucemburský nezávislost na Chebu. Bohužel tento hrad v roce 1610 vyhořel, a tím začal konec tohoto románského hradu. Následně začalo postupné rozebírání hradu, a tak se dochovali pouze fragmenty hradeb a kruhová obranná věž.

Zdroj: http://hrady.dejiny.cz/neuberk/index.htm

Zdroj: https://www.hrady.cz/index.php?OID=221&PARAM=11&tid=5741&pos=450

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Neuberg_(hrad)

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/hrad-neuberg-zricenina-16178472

Dojmy: Sice se z hradu mnoho nedochovalo, ale tato obranná věž je výraznou dominantou této obce.

Mapa

a

Fotografie

×