Podhradí - smírčí kříž 0020

Informace

Navštíveno: 26. 4. 2020

Historie: Tento smírčí kříž není ve skutečnosti křížem smírčím, jelikož víme z jakého důvodu byl vytvořen. Zajímavé je že tento kříž není jako většina vytvořený z žuly, ale jedná se o smírčí kříž vytvořený z břidlice. Současně se jedná o nejstarší kamenný kříž vztyčený na Chebsku, jelikož jej nechal vytvořit roku 1290 Heinrich z Plavna k označení konce Ašské farnosti, jak dokládají Plavenské archivní záznamy. Smírčí kříž je prost všech nápisů a má na výšku 92 cm, šířku 102 cm a tloušťku 20 cm.

Zdroj: http://encyklopedie.cheb.cz/administrace/soubory_varia/1526551909_cz_27__smirci_krize_v_chebskem_regionu.pdf

Dojmy: Zajímavý kříž, který je vedený u smírčích křížů.

Mapa

a

Fotografie

×