Mokřina

Informace

Navštíveno: 13. 3. 2019

Historie: Mokřina (do roku 1948 Krottensee) je malá vesnice nacházející se asi 2 km na severozápad od Milíkova. První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1311. V této době je tato vesnice uváděna jako majetek hradu v Kynžvartu. V roce 1385 je tato vesnice zapůjčena v manství rodu Leuchtenberků. V roce 1390 jsou pak zdejší manové uváděni jako Planknárové z Kynšperka. Následně tato vesnice patřila Typránům z Krottensee, kteří drželi Kynšperské zboží. Následně se stala majetkem Šliků, kteří vlastnili město Loket, ale brzy na to se vrátili ke Kynšperskému zboží, které vlastnili Globnerové z Globna. Po bitvě na Bílé Hoře byla Globnerům tato ves zkonfiskována. Během Saského vpádu během třicetileté války se tato vesnice stala opět majetkem Globerů, ale v roce 1633 ji museli opět vrátit. V tomto roce je také naposledy zmiňovaná zdejší tvrz. Následně se vesnice stala majetkem města Kynšperk, ale již v roce 1790 se stala vesnice součástí Kynžvartského panství, které v této době drželi Metternichové. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století, se tato vesnice stala součástí obce Milíkov, kam spadala jen do roku 1880, kdy se tato vesnice stala samostatnou obcí. Svou samostatnost si vesnice udržela až do roku 1961, kdy se stala součástí obce Tuřany. Již v roce 1976 se tato vesnice stala součástí obce Dolní Žandov, ale již v roce 1990 se stala součástí obce Milíkov, kterou je součástí do současnosti. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 18 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Mok%C5%99ina_(Mil%C3%ADkov)

Zdroj: https://www.turistika.cz/mista/mokrina/detail

Dojmy: Maličká vesnička, kde je několik zajímavostí.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_2589
IMG_2601
IMG_2603
IMG_2591
IMG_2577