Mokřina - Kaplička

Informace

Navštíveno: 13. 3. 2019

Historie: Tato drobná výklenková kaplička byla vystavěna pro mě neznámým autorem někdy v době kolem poloviny 19. století, jelikož na mapě katastru z let 1824 – 1843 ještě není zachycena, ale již na mapě III. Vojenského mapování z let 1877 – 1880 již zachycena je. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války začala tato kaplička chátrat a vnitřní dekorace byla buď zničena, či rozkradena. Nakonec byla tato drobná kaplička buď v 90. letech 20. století či v průběhu 1. dvacetiletí 21. století obnovena.

Dojmy: Bohužel jsem o této kapličce nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×