Mokřina - kaple Narození Přesvaté Bohorodice

Informace

Navštíveno: 13. 3. 2019

Historie: Tato kaple byla vystavěna v barokním lidovém slohu v roce 1725. V této době byla tato klička zasvěcena sv. Barboře. Svůj původní vzhled si tato kaplička zachovala do roku 1945, kdy došlo k odsunu německého obyvatelstva. Následně sem byly přisunuty pravoslavní obyvatelé z východní části tehdejšího Československa. Tito obyvatelé se rozhodly zdejší kapličku právě v roce 1945 přestavět, a tak byla k této kapličce přistavěna půlkruhová apsida, která připomíná východní kostely z Podkarpatské Rusy, či Ruska. Tím získala tato kaple svůj současný vzhled, který si zachovala do současnosti.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/kaple-sv-barbory-2172312

Dojmy: Větší kaplička, kde jde stále rozpoznat barokní a novodobou stavbu.

Mapa

a

Fotografie

×