Mnichov

Informace

Městský erb:

CoA_Mnichov_Cheb

Navštíveno: 29. 4. 2016

Historie: Obec Mnichov (německy Einsiedl) se nachází asi 11 km severovýchodně od města Mariánských lázní. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1273. Původní osada existovala již dříve v údolí potoka západně od obce, kde se nachází Siardův pramen a kde stávala poustevna. Přes Mnichov vedla důležitá cesta z Prahy do Chebu, byly zde cínové a později stříbrné doly. Jako městečko je Mnichov uváděn od roku 1437, od roku 1549 je nazýván městem. V roce 1493 udělil král Vladislav Jagellonský městu, známému svými četnými mlýny, právo várečné. V roce 1637 měl Mnichov svého městského soudce a s ním i právo soudní, sirotčí i hrdelní. Po skončení třicetileté války následovala rekatolizace obyvatelstva, a proto všichni obyvatelé Mnichova, protestantští havíři, odešli a zasloužili se o zakládání a rozvoj horních měst v Sasku – v okolí Johanngeorgenstadtu. Po odchodu exulantů byl Mnichov údajně dva roky zcela pustý. K oživení města posloužil nález „zázračného“ obrazu svatého Siarda v troskách někdejší kaple a místo začalo být propagováno jako poutní. Roku 1727 vydal Karel VI. nařízení o povinné trase z Prahy do Chebu přes Mnichov a o 10 let později tedy v roce 1737 povolil Mnichovským čtvrteční obilní trhy. K tomuto došlo díky tomu, že toto město velmi zbohatlo prodejem zdejšího chmele, povoznictvím, ale také tím že měli vlastní pivovar. V polovině 19. století se město, kromě silnice Mariánské Lázně–Bečov nad Teplou, znovu ocitlo stranou od hlavních komunikací. V letech 1853–1856 byla v Mnichově vybudována dívčí škola a kaple Kongregace školských sester de Notre Dame. V průběhu 19. století zde pak probíhala těžba serpentinu, které ve zdejší brusírně byl měněn na umělecké předměty. V letech 1863–1914 došlo ve městě k sedmi větším požárům Ještě před 2. světovou válkou v roce 1930 zde žilo celkem 888 obyvatel, ale po roce 1945 bylo odsunuto německé obyvatelstvo a Slavkovský les byl dočasně uzavřen jako vojenský prostor. Mnichov se téměř vylidnil, velká část domů byla zbourána, aby byla v 80. letech nahrazena „moderními okály“. Tento stav měl za následek to že v roce 1950 je zde celkem 296 obyvatel a následně již počet obyvatel postupně klesal, až do roku 2011, kdy zde žilo 209 obyvatel. Dle sčítání z roku 2020 zde žilo celkem 407 obyvatel.

Zdroj: https://www.hamelika.cz/?21,cz_mnichov-%E2%80%93-mestecko-u-marianskych-lazni

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Mnichov_(okres_Cheb)

Dojmy: Menší obec, kde je mnoho zajímavostí.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_5538
IMG_4110
IMG_4104
IMG_4072
IMG_4091
IMG_5522
IMG_4106
IMG_1317
IMG_4113
IMG_4079
IMG_4087
IMG_5548
IMG_4118
IMG_4097
IMG_4108
IMG_5556