Mokřina - Krucifix

Informace

Navštíveno: 13. 3. 2019

Historie: Tento litinový kříž byl vytvořen pro mě neznámým autorem někdy v průběhu 19. či v 1. čtvrtině 20. století. Ve své původní podobě se tento kříž zachoval až do roku 1945, kdy došlo k odsunu německého obyvatelstva. Následně přestal tento kříž být udržován a postupně chátral. Vrcholný litinový kříž byl buď ukraden či zničen. Nakonec byl tento kříž někdy v průběhu 1. dvacetiletí 21. století obnoven. Bohužel i když původně bylo do kamene podstavce vyryto písmo, tak se do současnosti zachovalo pro mě nečitelné.

Dojmy: Bohužel jsem o tomto kříži nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×