logo prehis.cz Cestování okres Praha - západ Měchenice Noutonice

Mníšek pod Brdy

Informace

Městský erb:

CoA_of_Mníšek_pod_Brdy

Navštíveno: 24. 8. 2020

Historie: Mníšek pod Brdy (německy Mnischek či zastarale Möncheleins) je město nacházející se 27 km jihozápadně od Prahy. První písemná zmínka o Mníšku pochází z roku 1348. Objevuje se v zákoníku Karla IV. Maiestas Carolina, v němž král nařizuje, aby tvrz a městys Mníšek navždy zůstal majetkem koruny a byl propůjčován pouze na omezenou dobu královským manům. Historie města před touto zmínkou je nejasná. Pověsti praví, že se tu dříve nacházela obec Dubčany, která celá podlehla požáru. Po čase na stejném místě vyrostla další osada. Při výstavbě vydatně pomáhali benediktinští mniši z kláštera na Ostrově u Davle, kteří do Podbrdska docházeli na své statky. Lid z vděčnosti prý nazval novou trhovou ves Mníškem. Mníšek byl založen 7. října 1348. Historie a osud Mníšku byl odjakživa spjat se zemskou stezkou mezi Čechami a Bavorskem. Ta přinášela Mníšku čilý obchodní ruch, clo, ale i různé povinnosti, např. zajištění bezpečnosti na „Zlaté stezce“. Proto bylo za manství odvážného a schopného vladyky Jana z Lestkova uděleno Mníšku hrdelní právo. Od počátku 15. století již lze hovořit o městě s vlastním znakem, hrdelním právem a ambicí stát se městem královským. Bohužel husitské války se podepsaly na Mníšku tak jako na celém království. Jan z Lestkova patřil mezi přívržence katolické strany a snad i proto byla za husitských válek mníšecká tvrz pobořena. Po skončení husitských válek přišli v roce 1487 do Mníšku Vratislavové z Mitrovic. V roce 1503 král Vladislav Jagellonský vyvazuje panství z manského úvazku a Mitrovici se na více než 150 let stávají suverénními mníšeckými pány. Za jejich panování jsou zmiňovány tři podzámecké rybníky a pivovar s výrobou speciálního černého piva. Během třicetileté války městem několikrát prošlo švédské vojsko. Nejhorší byl rok 1639, kdy byla vypálena mníšecká tvrz, kostel i fara, zničen vodovod a protrženy hráze rybníků. Mníšek i okolní vsi a osady byly v troskách a na čas téměř vylidněny. Roku 1655 koupil zpustlé panství bohatý pán Engel z Engelsflussu a bylo to veliké štěstí pro Mníšek, protože Engel a jeho potomci pozvedli celý kraj. Za poddané po určitý čas platil daně, obnovil vodovod, postavil zámek, klášter s kostelíkem Skalka na brdském hřebeni a na místě válkou vypálené a pobořené vsi vzniká živé městečko. Po pánech z Engelsflussu přišel do Mníšku zbožný rod Unvertů. Ti zde nechali postavit nedaleko starého chátrajícího kostela nový barokní kostel a dokončili také stavbu skaleckého areálu. Za jejich přispění je na Skalku uveden řád františkánů a byla zde postavena křížová cesta a panská hospoda. Po Unvertech přejali zdejší panství Pachtové z Rájova a nakonec Kastové z Ebelsbergu. Těm byl panství i zámek po roce 1945 zkonfiskován. V letech 1960 – 1974 bylo město součástí okresu Příbram, od 1. července 1974 přešlo v souvislosti s rozšiřováním území hlavního města Prahy pod okres Praha-západ. Dle sčítání z roku 2021 zde žilo celkem 6 085 obyvatel.

Zdroj: https://www.mnisek.cz/historie/

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Mn%C3%AD%C5%A1ek_pod_Brdy

Dojmy: Velké město, nacházející se jihozápadně od Prahy, kde je mnoho zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

Snímek z 2021-10-15 09-54-26
IMG_2669
IMG_2567
IMG_2563
IMG_2535
IMG_2539
IMG_2547
IMG_2529
IMG_2515
IMG_2633
IMG_2603
IMG_2577
IMG_2519
IMG_2517
IMG_2512
IMG_2704
IMG_2553
skalka4
IMG_2499
IMG_2523
IMG_2671
IMG_2684
IMG_2521
IMG_2675
IMG_2559
IMG_2574
IMG_2697
IMG_2596
IMG_2646
IMG_2629
Snímek z 2021-10-15 09-23-52
IMG_2594