logo prehis.cz Cestování okres Praha - západ Mníšek pod Brdy kostel sv. Máří Magdalény křížová cesta

Mníšek pod Brdy - kostel sv. Václava

Informace

Navštíveno: 24. 8. 2020

Historie: Dřevěný, později kamenný gotický kostelík sv. Václava stál v Mníšku pravděpodobně již na přelomu 13. a 14. století. Stával v jižním rohu náměstí, v místech dnešního městského úřadu. První písemná zmínka je z roku 1380, kdy jsou kostel a farnost zmiňovány ve správě pražské arcijáhenské visitace po venkovských farnostech. První písemná zmínka o zdejším faráři pochází z roku 1369, kdy zemřel zdejší farář Blahuta a nahradil jej farář Matěj Velvarovský, který zemřel roku 1411. Kostel byl opravován rodem Mitrovců, který držel zdejší zboží. V roce 1639 byly původní kostel i fara zničeny při plenění města švédskými vojsky. Po roce 1649 byl kostel obnoven pražskými jezuity. V roce 1655 zakoupil mníšecké panství Servác Engel z Engelsflussu. Ten dal v roce 1662 ulít zvony v dílně zvonaře Mikuláše Löwa v Praze. Ve vizitační zprávě z roku 1696 se píše, že mníšecký kostel se „kostelu sotva podobá“. V roce 1743 se stal majitelem mníšeckého panství Václav Ignác z Unwerthu. V této době již byl původní kostel velmi nedostačující, a tak se majitel tehdejšího panství rozhodl vystavět nový kostel. Nový kostel v barokním slohu byl vystavěn v letech 1743 – 1756 v barokním slohu podle plánů snad F. I. Preéa či A. Luraga, kteří byli ovlivněni tvorbou K. I. Dientzenhofera a F. M. Kaňky. Kostel byl vysvěcen následně dne 28. září 1756. V této době byl barokní kostel bez své zvonové věže. Do té doby se zvonová věž nacházela poblíž tehdy již zbouraného kostela. V roce 1786 byla obnovena zdejší farnost. V roce 1836 byla přistavěna ke kostelu zděná zvonice, kam byly umístěny původní zvony ze starého kostela, a nakonec byla v roce 1868 byla ke kostelu přistavěna neorománská zvonová věž a předešlá zvonice byla zbořena. Do kostela byla také z původního kostela přenesena cínová křtitelnice a renesanční náhrobky ze 16. století. V průběhu 2. poloviny 20. století byly do tohoto kostela přeneseny sochy a obrazy ze zdevastovaného kostela a kláštera na Skalce. Mezi nejcennější patří pak barokní obraz od Petra Brandla. Původní barokní varhany byly v tomto kostele opraveny v roce 1851 mistrem Suchým ze Slaného. Nakonec v průběhu 1. dvacetiletí 21. století byl tento kostel rekonstruován.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/kostel-sv-vaclava-2151648

Zdroj: https://www.mnisek.cz/pamatky/kostel-sv-vaclava/

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_V%C3%A1clava_(Mn%C3%AD%C5%A1ek_pod_Brdy)

Zdroj: Naučná tabule

Dojmy: Malebný barokní kostel, který je dominantou tohoto náměstí.

Mapa

Fotografie

×