logo prehis.cz Cestování okres Praha - západ Mníšek pod Brdy Nučice

Noutonice

Informace

Navštíveno: 19. 8. 2020

Historie: Noutonice jsou vesnice nacházející se asi třináct kilometrů severozápadně od centra hlavního města Prahy. Původně patřila tato vesnice České koruně a v roce 1045, což je také první písemná zmínka o této vsi daroval král Břetislav I. polovinu této vsi klášteru v Březnově. Další zmínka o této vsi pochází z roku 1138, kdy daroval král Vladislav II. daroval druhou polovinu vesnice panenskému klášteru sv. Jiří. V roce 1224 dovolil král Přemysl I. aby Břevnovský klášter přestěhoval své zdejší poddané jinam, a tak se tato vesnice stala celá majetkem Svatojiřského kláštera. Roku 1421 zabavili během husitské revoluce tuto ves Pražané Svatojiřskému klášteru. Následně roku 1485 tuto ves tento klášter opět vykoupil, a držel ji až do roku 1620, kdy ji zakoupila Eva Pětipesská z Chyš a Egerberka. Následně se ale zase stala vesnice majetkem kláštera, kterému patřila až do zrušení tohoto řádku roku 1782. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se tato vesnice stala samostatnou obcí a svou samostatnost si udržela až do roku 1961, kdy se stala součástí obce Lichoceves a roku 1980 součástí obce Velké Přílepy. Roku 1990 se tato vesnice stala součástí obce Lichoceves, kam spadá do současnosti. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 265 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Noutonice

Zdroj: http://www.lichoceves.cz/historie.htm

Dojmy: Větší vesnice, nacházející se severně od Lichocevsi, kde je zajímavý kostel.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_8674