logo prehis.cz Cestování okres Praha - západ Noutonice Ohrobec

Nučice

Informace

Městský erb:

800px-Nučice_(Prague-West)_CoA_CZ

Navštíveno: 24. 8. 2020

Historie: Obec Nučice se nachází asi 2 km jižně od centra města Rudná. Historie Nučic je značně determinována jejich polohou – blízkost Prahy, královského hradu Karlštejna a zemské stezky mezi Prahou a Plzní způsobuje, že dějiny obce jsou úzce spojeny s historií hlavního města a tím pádem i s historií národa. Tímto krajem mnohdy postupovala vojska útočící na Prahu a zároveň tudy postupovala i česká vojska pronásledující nepřítele. První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1037, nicméně mnohé archeologické nálezy v oblasti dokazují, že okolí Nučicka bylo osídleno již v dobách dávno předešlých. V roce 1922 byla na zahradě pana O. Simona objevena vlčí pec, pravděpodobně pozůstatek z dob okolo roku 375 n.l., kdy toto území měli obývat Markomani. Obdobné pece, sloužící k zhutňování železné rudy, byly nalezeny i v okolních obcích – Loděnicích a Chýni. 12. května 1958 bylo na kraji Nučic, při výstavbě oplocení sportoviště TJ Sokol Nučice, objeveno další archeologické naleziště. Zmiňovaná první písemná zpráva vychází z ústní pověry, kdy nedaleká jeskyň-poustevna sv. Ivana ve Svatém Janu pod Skalou byla proměněna v kapli a obyvatelé Chrustenic a Nučic byli řečeni ochránci této kaple. V písemné zmínce je pak uvedeno, že kníže Břetislav I. daroval tento skalní kostel i s jeho opatrovníky – Nučicemi a Chrustenicemi, klášteru sv. Jana Křtitele Na Ostrově ve Skalách u Davle. 11. srpna 1295 byly pak vsi Nučice, Dušníky a Stodůlky darovány králem Václavem II. kapitule sv. Víta v Praze. Nučice patřily proboštovi kapituly sv. Víta v Praze až do husitských válek. Roku 1434 vznikla v Nučicích vladyčí tvrz, jejímž majitelem byl Jindřich Ciglhein – mělo se jednat o věžovité stavení opevněné zdí a příkopem. Tato tvrz byla později zdecimována, pravděpodobně husity. Později, po husitských válkách, Nučice připadly pánům Kladenským a když si roku 1540 nechal Zdeněk Kladenský vložit své dědictví do zemských desk ve výčtu jeho majetku je uvedeno i toto: nučická tvrz pustá, dvůr poplužný pustý a ves s dvory kmecími. O tom, že tvrz byla zničena a již nikdy nebyla obnovena, svědčí fakt, že v urburní knize z roku 1662 jest psáno: po tvrzi jen nějaké znamení se spatřuje. Kde měla Nučická tvrz stát dnes není exaktně známo. V šestnáctém století pak ještě Nučice přechází do majetku pánů Žďárských a celkový počet místních obyvatel činil 21 usedlíků. V této době byly též Nučicím přiznány louky „náležející dvořišti nučickému a u toho dvořiště sad“, rybníček pod vesnicí Mezouň, vodní příkop ve vsi. Během třicetileté války byl kraj značně poškozen, především vypalováním gruntů, Nučice ovšem, z neznámých důvodů, nebyly tímto vypalováním tak postiženy jako bezprostředně sousedící obce. Po válce ale následoval mor, který se již Nučicím nevyhnul. Mrtví z celého okolí byli pohřbívání na starém hřbitově v sousedních Tachlovicích. Do roku 1845 byly Nučice především zemědělského rázu, od tohoto roku se zde ovšem začala těžit železná ruda, což způsobilo značný rozvoj obce a růst počtu obyvatel – mezi lety 1843 a 1910 vzrostl počet obyvatel více než čtyřnásobně. Do první světové války narukovalo 97 nučických mužů, nevrátilo se 25 z nich – tito jsou uvedeni na nučickém památníku padlých z první světové války. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se tato tehdy vesnice stala samostatnou obcí a svou samostatnost si udržela do současnosti. Dle sčítání z let 2021 zde žilo celkem 2 288 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Nu%C4%8Dice_(okres_Praha-z%C3%A1pad)

Dojmy: Velká obec, nacházející se jižně od Rudné, kde je několik zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

Hornický_pomník_na_Prokopské_návsi_v_Nučicích_(Q104979192)
IMG_2897
IMG_2899
IMG_2901
Pomník_vojenského_oddílu_Železo_v_Nučicích_(Q104979202)_02
IMG_2915