logo prehis.cz Cestování okres Praha - západ Nučice Okoř

Ohrobec

Informace

Městský erb:

Ohrobec_CoA

Navštíveno: 23. 8. 2020

Historie: Ohrobec je obec nacházející se asi 7 km východně od Černošic. Kdy přesně byla tato vesnice založena nevíme, ale pravděpodobně se tak stalo v době tzv. kolonizace, kterou nechal provést Přemysl Otakar II. První písemná zmínka o této vsi pak pochází z roku 1356 kdy císař Karel IV. potvrzuje smlouvu mezi Pražským měšťanem Henslem Menharttovým a biskupem Tribunským o úroky z této vsi. Tato ves spolu se sousední Zvolí byla velmi významným zemědělským centrem. O tom svědčí i to, že Zbraslavský klášter chtěl tyto dvě vesnice na Karlu IV. vyměnit za jejich Lanšperské panství. V roce 1363 zakoupil tuto ves Zbraslavský klášter, který ale o ni zase v rámci plenění během husitské revoluce přišel. Díky tomu se tato vesnice stala majetkem soukromého majitele a v roce 1436 ji zastavil císař Zikmund Benedovi z Nečtin. Tím se stala vesnice součástí Dolnobřeženského panství, kam spadala až do zrušení patrimoniální správy. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se tato vesnice stala součástí obce Zvole. V roce 1921 se tato vesnice stala samostatnou obcí a svou samostatnost si udržela až do současnosti. Dle sčítání z roku 2021 zde žilo celkem 1 433 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ohrobec

Zdroj: http://www.ohrobec.cz/index.php/obec/zastupitele/udaje-o-obci/historie-obce

Dojmy: Poměrně velká obec, nacházející se východně od Černošic, kde je jedna zvonice.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_1052