logo prehis.cz Cestování okres Praha - západ Nučice Husův pomník

Nučice - hornický pomník

Informace

Navštíveno: nenavštíveno

Historie: Někdy v době do poloviny 19. století u obce Nučice bylo nalezeno ložisko železné rudy. Díky tomu již v roce 1845 zahájil Füstenberský báňský úředník František Herda průzkum, díky kterému již 17. listopadu 1845 bylo vydáno povolení k těžbě železné rudy. Samotná těžba pak byla zahájena dne 12. března 1846. V roce 1876 byl prodán majetek patřící knížecím Fürstenberským montánním závodům Vídeňské bankovní společnosti, která jej prodala roku 1880 České montánní společnosti. Díky velmi hojné těžbě se počet obyvatel v Nučicích téměř zečtyřnásobil a obec se stala poměrně bohatou obcí. V roce 1900 byl darován tento majetek Pražské železářské společnosti a v roce 1909 se obě výše zmíněné společnosti spojili. Právě jako dík za hojnou těžbu byl vytvořen tento velmi zajímavý a jednoduchý pomník podle plánů pro mě neznámého autora v roce 1909. V průběhu 2. světové války tento železnorudný revír trpěl sabotážemi a následně v roce 1945 byl znárodněn. Těžba pomalu však postupně upadala, a tak byla nakonec roku 1964 definitivně zastavena.

Zdroj: https://www.nucice.eu/historie-obce/ms-10661/p1=10661

Zdroj: https://www.zdarbuh.cz/dejiny-hornictvi/minulost/historie-tezby-zeleznych-rud-na-nucicku/

Zdroj fotografie: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Nu%C4%8Dice_(Prague-West_District)

Dojmy: Jednoduchý kamenný pomník, který připomíná zdejší těžbu železné rudy.

Mapa

Fotografie

×