logo prehis.cz Cestování okres Praha - západ Mníšek pod Brdy kaple se hřbitovní zdí kostel sv. Máří Magdalény

Mníšek pod Brdy - klášter Skalka

Informace

Navštíveno: 24. 8. 2020

Historie: Na konci 17. století udeřila v tomto kraji silná morová epidemie, která postihla i majitele zdejšího panství. Tak se rozhodl tehdejší majitel Ignác Engel z Engelsflussu založit zde klášter. Nejdříve vykoupil od knížete Mansfelda zdejší pozemky, které patřili k panství Dobříš. Následně zde nechal vystavět barokní poutní areál podle plánů barokního architekta Kryštofa Dientzenhofera. Ignác vyslal tohoto architekta do Provence, aby se zde inspiroval tehdejší jihofrancouzskou barokní architekturou. První stavbou tohoto areálu, která byla stavěna podle plánů Dientzenhofera byl kostel sv. Máří Magdalény, a spolu s ním pak vznikal i klášter i Poustevna. Nejzajímavější památkou samotné budovy kláštera je pak nástropní obraz sv. Máří Magdaleny od malíře Petra Bendla. Ignác nechal ještě u kláštera založit poplužní dvůr a pole. Nakonec Ignác umírá v roce 1704. Dalším majitelem panství byl Ignác Karel Engel z Engelsflussu, kterému se také nepodařilo zprovoznit vystavěný klášter a ten tak pozvolna chátral. Ke zvratu došlo až dne 12. října 1762 kdy byla sepsána nadační listina kláštera a díky tomu do kláštera přišel řád Františkánů. Za tento fakt se zasloužila hraběnka Benedikta Čejková z Olbramovi, která byla tchýní zdejšího majitele panství Václava Ignáce z Unvertu. Následně se celý areál dočkal své rekonstrukce. Jelikož řád Františkánů neměl peníze na opravy, tak byl klášter předán roku 1925 Náboženské matici. Řáda Františkánů ale spravoval tento klášter i nadále až do konce 2. světové války. V roce 1947 prošel klášter rozsáhlou rekonstrukcí, ale následně přestal být udržován a postupně chátral. Nepomohlo tomu ani založení dolu pod klášterem, a tak zachovaná nástropní malba byla přenesena na plátno, aby zůstala zachována. Z kláštera se tak v průběhu 2. poloviny 20. století stala ruina, která trpěla nájezdy vandalů a zlodějů. Ke zlomu došlo v 80. letech 20. století se pak započalo s postupnou obnovou tohoto barokního areálu do své současné podoby.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Skalka_(Mn%C3%AD%C5%A1ek_pod_Brdy)

Dojmy: Krásný barokní klášter, který je dominantou nad městem Mníšek pod Brdy.

Mapa

Fotografie

×