logo prehis.cz Cestování okres Praha - západ Mníšek pod Brdy hostinec kaple se hřbitovní zdí

Mníšek pod Brdy - kaple Navštívení Panny Marie

Informace

Navštíveno: 24. 8. 2020

Historie: Kaple Navštívení Panny Marie na Malé Svaté Hoře je pozdně barokní stavba, postavená v roce 1809 Edmundem Chvalským za přispění mníšeckého hraběte Josefa z Unwerthu (poskytl pozemek a stavební materiál). Vysvěcena byla pražským světícím biskupem Janem Rychlovským 5. května 1811. Nachází se v jihozápadní části katastrálního území Mníšek pod Brdy, u mimoúrovňové křižovatky dálnice D4 mezi Mníškem pod Brdy a Voznicí, u staré Dobříšské ulice nedaleko odbočky do Kytína. Kaple se nachází v polovině cesty mezi Prahou a Příbramí; často zde proto odpočívali poutníci při cestě na Svatou Horu. K pojmenování místa přispěl i fakt, že za jasného počasí odtud bylo možné spatřit věže svatohorského chrámu. Uvnitř kaple se pak nachází dodnes zachovaný rokokový oltář. Kaple pravděpodobně v průběhu 2. poloviny 20. století sešla, a tak byla nakonec v průběhu 1. desetiletí 21. století rekonstruována.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kaple_Nav%C5%A1t%C3%ADven%C3%AD_Panny_Marie_(Mal%C3%A1_Svat%C3%A1_Hora)

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/kaple-navstiveni-panny-marie-tzv-mala-svata-hora-2144433

Dojmy: Malebná kaple, nacházející se jižně od Mníšku u Brd.

Mapa

Fotografie

×