logo prehis.cz Cestování okres Praha - západ Jinočany Jíloviště

Jílové u Prahy

Informace

Městský erb:

COA_Jílové_u_Prahy

Navštíveno: 23. 8. 2020

Historie: Jílové u Prahy (německy Eule) je město nacházející se asi 20 km jižně od Prahy. První domnělá písemná zmínka o Jílovém v listině Ostrovského kláštera k roku 1045 je padělek ze 13. století. Původem to byla hornická osada ze 13. století, kterou vysadil lokátor Eberhard na městečko s kamenným kostelem sv. Mikuláše, který byl po roce 1623 přesvěcen na sv. Vojtěcha. Do druhé třetiny 13. století se vztahuje zpráva kronikáře Františka Pražského o hroudě zlata, darované králi Václavovi I., jejíž věcnou správnost historikové potvrzují. První datovaná zpráva o městečku Jílovém byla dlouho zástavní listina Oldřicha Zajíce z Valdeka (1242–1271) z 13. září 1331. Nalezla se ale ještě starší zmínka o existenci Jílového, a to v záznamech Starého Města Pražského z roku 1310. Ve druhém desetiletí 14. století se Jílové připomíná již jako „královské zlatohorní město“, když zde král Jan Lucemburský dal razit zlatý dukát. Později bylo městečko zastavované různým šlechticům. Privilegiem krále Karla IV. (kolem roku 1350) bylo potvrzeno Jílové u Prahy jako královské město a ražba zlatých dukátů pokračovala. V roce 1422 město dobyli a vypálili husité, což na dlouho zdecimovalo jeho hospodářskou činnost. Některé doly byly v této době zatopeny. K postupné obnově dolů došlo až za vlády Vladislava Jagelonského, který potvrdil tomuto městu opět privilegia. Obnovené doly zničil roku 1567 požár. Vilém z Oppersdorfu roku 1587 a po něm obšírně mincmistr Lazar Ercker ze Schreckenfelsu roku 1592 podali zprávu o nevalném výtěžku jílovských hor. Další úpadek města nastal v průběhu třicetileté války, kdy bylo město z poloviny zničeno ohněm a zbytek zpustošen. Těžba byla ve větším rozsahu obnovena až roku 1689. Do těžby zlata zde v první polovině 18. století investovali zakoupením dolů například i dva pražští umělci. Úspěšný byl malíř Kristián Luna, který z výnosu svého podílu sponzoroval výstavbu areálu Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře, fiaskem skončila investice malíře Petra Brandla, který se velmi zadlužil. Těžba zlata pokračovala v omezené míře až do roku 1968, kdy byl poslední důl jako nerentabilní uzavřen. Roku 1992 bylo Jílové u Prahy uznáno Ministerstvem kultury ČR městskou památkovou zónou. V roce 1950 se z obce Jílové u Prahy oddělila nová obec Luka pod Medníkem (s osadami Luka pod Medníkem, Podloučí a Dolní Studené), v obci Jílové u Prahy zůstaly části a osady Jílové u Prahy, Kabáty, Radlík, Horní Studené a Žampach; Dolní Studené a Horní Studené vznikly rozdělením dosavadní osady Studené. Od té doby byla Luka pod Medníkem opět připojena k Jílovému, ale místní část Studené i nadále je rozdělena do dvou katastrálních území. Dle sčítání z roku 2021 zde žilo celkem 4 909 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/J%C3%ADlov%C3%A9_u_Prahy

Zdroj: https://www.jilove.cz/historie-mesta/d-1101

Dojmy: Menší město, nacházející se jižně od Prahy, kde je mnoho zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_1584
IMG_1648
IMG_1676
IMG_1684
IMG_1686
IMG_1688
IMG_1578
IMG_1582
IMG_1600
IMG_1604
IMG_1608
IMG_1614
IMG_1700
IMG_1668
Jílové_u_Prahy,_kaple_svaté_Anny
IMG_1549
IMG_1560
IMG_1626
IMG_1698
IMG_1588
IMG_1628