logo prehis.cz Cestování okres Praha - západ Jílové u Prahy Kabáty

Jíloviště

Informace

Městský erb:

Jiloviste_CZ_CoA

Navštíveno: 22. 8. 2020

Historie: Obec Jíloviště se nachází asi 3 km jihovýchodně od Černošic. Tato vesnice byla založena někdy v po roku 1342 Zbraslavským klášterem v průběhu zdejší kolonizace, jelikož v tomto roce není ještě zmiňována, ale již roku 1347 je již zmíněna. V tomto roce prodal zdejší rychtář Vavřinec plat ze zdejšího hostince Zbraslavskému klášteru. Již v roce 1357 je zde poprvé zmiňován gotický kostel sv. Václava, který byl již v této době kostelem farním. Bohužel následně přišla Husitská revoluce, a tak byl tento kostel v roce 1419 vypleněn a zanikl. Následně se stala tato ves manským zbožím spadající do správy hradu Karlštejn. V této době spravoval tuto ves Zikmund Bolechovec z Pušperka. Za vlády Jagelonců se zdejší zboží vrátilo zpět do rukou kláštera, ale ještě před polovinou 16. století je tato ves zmiňovaná jako pustá. Klášter následně tuto ves obnovil, ale následně přišla třicetiletá válka, během které roku 1639 ji vyplenila a vypálila vojska generála Banéra. Díky tomu v soupisu majetku kláštera z roku 1649 není tato vesnice uváděna. V průběhu 2. poloviny 17. století byla tato vesnice postupně obnovena a přifařena ke kostelu v Líšnici. Po zrušení Zbraslavského kláštera v roce 1785 se tato vesnice stala součástí náboženského fondu, ze kterého ji koupil hrabě Bedřich Jindřich Öettinger-Wallerstein, který postoupil panství své manželce Marii Anně Trautmannsdorfové, po které jej zdědil syn Karel Bedřich. Po zrušení patrimoniální správy se tato vesnice stala samostanou obcí a svou samostatnost si udržela až do současnosti. Dle sčítání z roku 2021 zde žilo celkem 693 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/J%C3%ADlovi%C5%A1t%C4%9B

Zdroj: https://jiloviste.cz/obec-jiloviste/historie-obce/

Dojmy: Větší obec, nacházející se jihovýchodně od Černošic, kde jsou dvě zajímavosti.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_0745
Jíloviště,_kaplička