logo prehis.cz Cestování okres Praha - západ Jesenice Jílové u Prahy

Jinočany

Informace

Městský erb:

Jinocany_znak

Navštíveno: 20. 8. 2020

Historie: Obec Jinočany se nachází asi 14 km jihozápadně od centra Prahy. Zdejší nejstarší osídlení je datováno již do doby kamenné, přesněji řečeno do neolitu. Zdejší souvislejší osídlení pak pochází dle archeologických nálezů z průběhu 10. - 12. století. Snad již v této době byla založena tato vesnice. První písemná zmínka o této vesnici pochází pak z roku 1406, kdy byla vesnice v majetku Břevnovského kláštera. Ještě v roce 1420 patřila půlka zdejšího statku Břevnovskému klášteru. Následně zastavil dne 19. ledna 1459 král Zikmund tuto ves Starému městu Pražskému. V průběhu 16. století patřila část vsi k Tachlovickému panství a druhou polovinu drželo Nejvyšší purkrabství Pražské. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se tato vesnice stala součástí obce Chrášťany a následně v roce 1890 se stala samostatnou obcí a svou samostatnost si udržela do současnosti. Na konci 19. a počátku 20. století se zde rozmohla těžba železné rudy, ale již v průběhu 1. republiky byla zdejší těžba zastavena. Ještě v době po roce 1945 byl tento důl znovu otevřen, ale již v roce 1964 byl zlikvidován pro vysoké ztráty. Dle sčítání z roku 2021 zde žilo celkem 2 048 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Jino%C4%8Dany

Zdroj: http://m.jinocany.cz/z-historie-obce-jinocany/d-9424

Dojmy: Poměrně velká obec, nacházející se jihozápadně od Prahy, kde je pár zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_9735
IMG_9717
IMG_9737
IMG_9725
IMG_9731