logo prehis.cz Cestování okres Praha - západ Jeneč Jinočany

Jesenice

Informace

Městský erb:

Jesenice_u_prahy_znak.svg

Navštíveno: 23. 8. 2020

Historie: Jesenice je město nacházející se asi 16 km jihovýchodně od centra Prahy. Jesenice byla založena před rokem 1088, což je rok, ze kterého pochází první písemná zmínka v listině vyšehradské kapituly o daru pěti poplužních dvorců a čtyř hrnčířů v Jesenici od krále Vratislava II. vyšehradskému proboštovi. Z archeologických nálezů, jež byly získány při výkopech základů obchodního střediska, bylo prokázáno, že osídlení obce je mnohem starší – z 12. století př. n. l., tj. z doby bronzové. Pro svou výhodnou zeměpisnou polohu má město bohatou historii. Ve své historii je Jesenice spjata s husitstvím, dobou snažící se reformním hnutím vrátit církev na správnou cestu. Na jaře roku 1419 se na vyvýšenině „Na Křížkách“ (6 km jihovýchodně od Jesenice) konal tábor lidu, „hromady, k níž se sešlo neobyčejné množství lidu husitského“. Z Jesenice pocházel mistr Jan z Jesenice, který se po získání tehdy nejvyšší akademické hodnosti doktora všech práv v italské Bologni stal osobním zpovědníkem manželky krále Václava IV. a později žákem, přítelem a právním rádcem mistra Jana Husa. Panství v Jesenici měnilo vlastníky. Roku 1508 byla obec vypálena Jiřím Kopidlanským. Významné geografické položení obce již v dávných dobách potvrzuje ta okolnost, že v Jesenici byla zřízena poštovní přepřahací stanice již v roce 1571. Ta byla článkem pravidelného poštovního spojení mezi Prahou a Vídní, které trvalo celých 301 let. Od roku 1785 bylo poštovní spojení Prahy a Vídně rozšířeno i o dopravu osob. V době národního obrození se začaly v obci zakládat jednotlivé spolky. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se tato tehdy ves stala samostatnou obcí. V roce 1883 byly v Jesenici a v Osnici založeny sbory dobrovolných hasičů. V témže roce byla v Jesenici založena tělovýchovná jednota Sokol, která byla až do února 1948 nejvýznamnější a největší spolkovou organizací v Jesenici. Další významnou událostí bylo dokončení stavby školy v roce 1879, která byla zprvu jednotřídní a později trojtřídní. V roce 1893 byla v jesenické škole zřízena dvě oddělení průmyslové školy pokračovací, určené k teoretické výuce začínajících řemeslníků. Na podzim roku 1912 v jesenické škole přebýval spisovatel Jaroslav Hašek. Během 20. století a zejména po roce 1990 Jesenice zaznamenala prudký růst počtu domů i obyvatel. Podle Chytilova místopisu měla v roce 1921 samotná Jesenice 677 obyvatel, Horní Jirčany 60 obyvatel, Osnice 361 obyvatel a ve Zdiměřicích žilo 102 obyvatel, tj. na nynějším území obce tehdy žilo rovných 1200 obyvatel. Podle sčítání lidu v roce 2001 měla celá tehdejší obec celkem 769 domů a 2475 obyvatel, z toho v samotné Jesenici žilo 1469 obyvatel ve 399 domech, v Horních Jirčanech 412 obyvatel ve 165 domech, v Osnici 453 obyvatel ve 146 domech a ve Zdiměřicích 141 obyvatel v 59 domech. Od roku 1921 se počet obyvatel zečtyřnásobil, od roku 2001 dále roste, a jak naznačuje platný územní plán, tento trend bude zřejmě pokračovat. V roce 2002 tak zde bylo evidováno 2623 obyvatel, v roce 2006 to bylo již 4642, v závěru roku 2007 žilo v obci 5289 obyvatel, v srpnu 2010 bylo hlášeno 5827 trvalých obyvatel, počátkem roku 2012 jich bylo již 7036. Nakonec se díky tomu dočkala v roce 2015 tím, že se stala městem.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Jesenice_(okres_Praha-z%C3%A1pad)

Dojmy: Větší město, nacházející se jihovýchodně od Prahy, kde je pár zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_1335
IMG_1329
IMG_1345